Υποστήριξη της ενσωμάτωσης πράσινων και μπλε υποδομών για την ανάπτυξη και τον επανασχεδιασμό δρόμων και πλατειών σύμφωνα με το σχέδιο «Αθήνα, Ανθεκτική Πόλη και Φυσικό Κεφάλαιο»

Το αστικό τοπίο της Αθήνας αποτελείται από πυκνές κατασκευές που καλύπτουν το 80% της επιφάνειας της πόλης. Η άσφαλτος του πυκνού οδικού δικτύου και το σκυρόδεμα των κτιρίων της πόλης διατηρούν τη θερμότητα κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων κυμάτων θερμότητας, στα οποία η πόλη εκτίθεται όλο και περισσότερο. Αυτές οι αστικές νησίδες θερμότητας στο κέντρο της πόλης μπορούν να είναι περισσότερο από 10 ° C θερμότερες από τα προάστια. Επιπλέον, με την έλλειψη υδατοπερατών επιφανειών, οι μεγαλύτερες ποσότητες του βρόχινου νερού και η αύξηση των ξαφνικών έντονων βροχοπτώσων ενισχύουν τον κίνδυνο για τοπικές πλημμύρες.

H Aθήνα λόγω της Στρατηγικής Ανθεκτικότητας και του προγράμματος «Ανθεκτική Αθήνα» είναι η πρώτη πόλη που χρηματοδοτείται για να αναπτύξει τους φυσικούς της πόρους με στόχο την μείωση των θερμοκρασιών στην πόλη και την συγκράτηση και αύξηση της απορρόφησης των όμβριων υδάτων που προκαλούν πλημμύρες και διαβρώσεις. Συμμετέχει με τέσσερα καινοτόμα έργα με χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ από το NCFF (Χρηματοδοτικό Μέσο Φυσικού Κεφαλαίου) το οποίο χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. To NCFF επικεντρώνεται στη υποστήριξη και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας ως ουσιαστικές λύσεις για την προσαρμογή των πόλεων στην Κλιματική Αλλαγή. Η συμβουλευτική ομάδα διοικείται και καθοδηγείται τόσο από τον Δήμο όσο και από την ΕΤΕπ.

Η δεξαμενή των έργων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του NCFF αντιστοιχούν στην Στρατηγική Ανθεκτικότητας στον πυλώνα “Πράσινη πόλη”, σε δράσεις που είτε δημιουργούν είτε βελτιώνουν τις Πράσινες και Μπλε υποδομές με Φυσικές Λύσεις (Nature Based Solutions).

Ο Δήμος Αθηναίων έχει προκρίνει τέσσερα έργα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του NCFF («Χρηματοδότηση Φυσικού Κεφαλαίου»):

  1. την αναβίωση του Λόφου Λυκαβηττού, ενός αστικού δάσους που αποτελεί σημαντικό μέρος του τοπίου της Αθήνας εδώ και αιώνες, όπου το έδαφος και η βιοποικιλότητα θα ενισχυθούν μέσω της διαχείρισης των υδάτων και του ελέγχου της διάβρωσης των εδαφών
  2. τη δημιουργία πράσινων διαδρόμων μεταξύ του Αρχαιολογικού Μουσείου και του λόφου του Στρέφη
  3. τη δημιουργία πράσινων διαδρομών μεταξύ του Πάρκου της Ακαδημίας Πλάτωνος και της πλατείας Αγ. Γεωργίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  4. τη δημιουργία πράσινων διαδρομών μεταξύ της πλατείας Εργατών-Πολεμιστών  και του πάρκου Κλεώνων στην Λαμπρινή

Όλα αυτά τα έργα θα ενισχύσουν παράλληλα τη βιοποικιλότητα ευνοώντας τα τοπικά είδη. Μετά από δεκαετίες έντονης αστικοποίησης, η Αθήνα πρωτοπορεί στο σχεδιασμό πράσινων υποδομών προς όφελος των κατοίκων της και του περιβάλλοντος. Είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο που απαιτεί σχεδιασμό, επιμονή και τεχνογνωσία.

Το NCFF αποτελεί μέρος δανείου ύψους 55 εκ ευρώ που έλαβε η Αθήνα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την αναπτυξιακή τράπεζα της ΕΕ, το οποίο υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Σκοπός του δανείου είναι να υποστηρίξει την «Στρατηγική Ανθεκτικότητας για την Αθήνα του 2030», η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου το 2017. Μέρος του δανείου θα χρηματοδοτήσει ενεργειακές αναβαθμίσεις και αντισεισμική θωράκιση δημοτικών κτιρίων, καθώς και άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και δράσεις διαχείρισης αποβλήτων.