Το έργο στη Λαμπρινή περιλαμβάνει τη δημιουργία πράσινων διαδρόμων με δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας στις οδούς Πανδοσίας και Αλιάρτου και το σχεδιασμό της πλατείας Εργατών Πολεμιστών 1912-13 με πράσινες και μπλε υποδομές (Πλ. Αγίου Ανδρέα). Ο προτεινόμενος πράσινος διάδρομος έχει σκοπό να συνδέσει δύο ανοιχτούς δημόσιους χώρους, το πάρκο Κλεωνών και την πλατείας Εργατών-Πολεμιστών μέσω της διαδρομής Αλιάρτου-Πανδοσίας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η πλατεία Εργατών-Πολεμιστών βρίσκεται στο όριο μεταξύ Δήμου Αθηναίων και Δήμου Γαλατσίου και χρήζει υποδομών πρασίνου. Δεν υπάρχουν διατηρητέα κτίρια στις προτεινόμενες διαδρομές.

Η Λαμπρινή ανήκει στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Βρίσκεται νοτιοδυτικά της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Συνδέεται άμεσα με το Γαλάτσι προς τα ανατολικά. Δυτικά οριοθετείται από το 2ο νεκροταφείο επί της λεωφόρου Ηρακλείου. Στις αρχές του 20ου αιώνα και κυρίως μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, η Λαμπρινή κατοικήθηκε από εργάτες που δούλευαν στα εργοστάσια που ήταν διάσπαρτα στην περιοχή, όπως το εργοστάσιο εριουργίας. Η συγκέντρωση των βιομηχανικών μονάδων δημιούργησε ευκαιρίες απασχόλησης για τον πληθυσμό που μετεγκαταστάθηκε στην πόλη, προερχόμενος από τα νησιά και κυρίως από τη Νάξο.

Ο αστικός ιστός διαμορφώθηκε από Οικοδομικά τετράγωνα που σχηματίζονται από μικρά οικόπεδα και έχουν τυπικά πρόσβαση από τη μία πλευρά. Το οδικό δίκτυο αποτελείται από δρόμους μικρού πλάτους 10 έως 12μ. με χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Το πάρκο Κλεωνών και η πλατεία Εργατών-Πολεμιστών είναι οι βασικοί ελεύθεροι χώροι της περιοχής. Στην περιοχή υπάρχουν δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων με τυπική διάταξη και πεζόδρομο στην πλευρά της εισόδου. Οι κύριες χρήσεις γης, κατά μήκος των επιλεγμένων διαδρομών είναι κατοικία και λιανικό εμπόριο.    

Προοπτική όψη οδού Αλιάρτου.


Η Λαμπρινή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της μορφολογίας της κατοικίας στις ελληνικές πόλεις και ένα προϊόν του μοντέλου της αστικής ανάπτυξης, όπως καθιερώθηκε μεταξύ των ετών 1950-1980. Το μοντέλο αυτό παρουσιάζει χαρακτηριστικά όπως: πολλές μικρές ιδιοκτησίες, κατακερματισμό της αστικής γης και υψηλό ποσοστό ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Γύρω από την πλατεία Εργατών-Πολεμιστών και στα ισόγεια του πεζοδρομημένου τμήματος της οδού Πανδοσίας, η κύρια δραστηριότητα είναι αναψυχή (καφέ- εστιατόρια) και λιανικό εμπόριο.

Οι κύριες αρτηρίες που περιβάλουν τη Λαμπρινή είναι οι παράλληλες μεταξύ τους Λ. Ηρακλείου και Βείκου, στη διεύθυνση Βορρά-Νότου. Κάθετα  σε αυτές, η βασική συλλεκτήρια οδός Φωκά συνδέει τις δύο αρτηρίες και διασταυρώνεται με την περιοχή μελέτης. Μια ακόμη συλλεκτήρια, η οδός Συρακουσών, είναι παράλληλη στις αρτηρίες, από την οδό Φωκά προς βορρά. 

Η αστική συγκοινωνία, λειτουργεί με δύο γραμμές τρόλεϊ και μία λεωφορείων, συνδέοντας την περιοχή με το κέντρο της Αθήνας.

Σήμερα, ο δημόσιος χώρος διατίθεται κατά κύριο λόγο για κίνηση οχημάτων και στάθμευση. Κατά συνέπεια υπάρχει υποβάθμιση του αστικού χώρου. Λωρίδες για ποδήλατα δεν υπάρχουν.

Προτεινόμενη διαμόρφωση Πλατείας Εργατών Πολεμιστών.


Η πυκνή δόμηση και οι στενοί δρόμοι, έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση της περιοχής. Επιπλέον, το ανεπαρκές πλάτος των πεζοδρομίων δεν ενδείκνυται για  την κίνηση των πεζών. Στόχος είναι να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν στους διερχόμενους να βαδίζουν κατά μήκος των διαδρομών, να επεκταθούν τα δίκτυα πεζοδρομίων και να  αυξηθεί η αναλογία των χώρων κίνησης των πεζών με μία σειρά εναλλακτικών επιλογών στο επίπεδο του δρόμου.

Προοπτική όψη οδού Αλιάρτου.


Προτεινόμενη διαμόρφωση οδού Πανδοσίας.


Προτεινόμενη διαμόρφωση οδού Αλιάρτου.Υπάρχουσα κατάσταση