Ο λόφος του Λυκαβηττού είναι ένας μοναδικός κοινωφελής πόρος, που παρά του ότι βρίσκεται στην καρδιά της σύγχρονης πόλης, διατηρεί το ιδιαίτερο δασικό του πράσινο και λειτουργεί ως δάσος, παρουσιάζοντας εξαιρετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία τον καθιστούν μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη σημασία και αδιαμφισβήτητη αισθητική αξία, ικανό να φιλοξενήσει ποικιλία δραστηριοτήτων συμβατών με ήπιες μορφές αναψυχής.


Το πρόγραμμα του Λυκαβηττού, έργο ναυαρχίδα για τον Δήμο της Αθήνας, αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η Αθήνα εργάζεται συστηματικά τα τελευταία 2 χρόνια, για μια δυναμική μελέτη-πλαίσιο για το μέλλον αυτού του εμβληματικού τοπόσημου για την Αθήνα. Έχουν γίνει εκτενείς μελέτες για το φυσικό περιβάλλον από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και για το δομημένο περιβάλλον από την Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ, οι οποίες εμπλουτίζονταν και ανατροφοδοτούνταν συνεχώς από τη διαδικασία συμμετοχής των εμπλεκομένων φορέων. Το γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας διεξήγαγε τη διαβούλευση των εμπλεκομένων φορέων με την υποστήριξη των 100 Ανθεκτικών Πόλεων, που έφεραν στο Πρόγραμμα Λυκαβηττός τους ειδικούς Rebuild by Design (RBD), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του New Jersey και το γραφείο Interboro. 

Έχουμε, σήμερα, μια ευρεία γκάμα προτεινόμενων λύσεων που θα αυξήσουν την ανθεκτικότητα αυτού του εμβληματικού λόφου, που κυμαίνεται από την προστασία των υπό εξαφάνιση ειδών μέχρι την προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας και από την σήμανση των μονοπατιών στην σημασία του Λυκαβηττού για το branding της πόλης και τον τουρισμό. Χτίζοντας σε αυτό το πλούσιο περιεχόμενο, το NCFF θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει μια ολιστική προσέγγιση η οποία θα βελτιώσει την βιοποικιλότητα, θα διαχειριστεί τη βιωσιμότητα του νερού και θα αποτρέψει την διάβρωση του εδάφους στον Λυκαβηττού. 

Το Έργο του NCFF περιλαμβάνει την αειφορική διαχείριση των βρόχινων νερών του λόφου για την προστασία από τη διάβρωση του εδάφους και αποφυγή πλημμυρικών επεισοδίων με τεχνικές για την επιβράδυνση της ροής του νερού, την συγκράτηση των εδαφών και πρανών, και την διείσδυση του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, με παράλληλη αύξηση της βιοποικιλότητας με πράσινες και μπλε υποδομές και χρήση λύσεων NBS.Οι παρεμβάσεις σχετίζονται με τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, όπως τα συστήματα οικολογικής συλλογής των ομβρίων με σκοπό την υποστήριξη του φυσικού κεφαλαίου. Ο σκοπός του έργου είναι η επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή, όπως ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και η εναπόθεση ιλύος και προϊόντων διάβρωσης στις παρακείμενες γειτονιές, η έλλειψη μέτρων για την κατακράτηση του νερού και τη βιώσιμη άρδευση καθώς και η μέριμνα για επαρκή συντήρηση. 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Ο λόφος του Λυκαβηττού βρίσκεται στο 1ο Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Είναι το μεγαλύτερο και το ψηλότερο σημείο της πόλης και συναγωνίζεται σε μέγεθος και θέση την Ακρόπολη. Ο λόφος του Λυκαβηττού ενσωματώνει δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής υπερτοπικής εμβέλειας. Οι εν ενεργεία υποδομές του λόφου περιλαμβάνουν το εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου, και το παρακείμενο εστιατόριο στην κορυφή του λόφου, καθώς επίσης και τον Ιερό Ναό του Αγ. Ισιδώρου στη μέση του λόφου. Πολλές από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις με δυνατότητα επανάχρησης. Οι εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν ένα χαρακτηριστικό μικρό καφέ διατηρητέο ως προς τη χρήση του, μια στρατιωτική περιοχή και κάποιες μικρές κατασκευές σε κακή κατάσταση σε ενδιάμεσο υψόμετρο. Το ανοιχτό θέατρο 3000 θέσεων, σχεδιασμένο από τον καταξιωμένο Έλληνα αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέττο, επίσης Διατηρητέο ως Σύγχρονο Μνημείο από το 1998, έχει σταματήσει να λειτουργεί από το 2008. Ο λόφος βρίσκεται σχετικά κοντά σε πέντε (5) στάσεις του μετρό και είναι επιπλέον προσβάσιμος με γραμμή λεωφορείου (γραμμή 060), η οποία περιλαμβάνει οκτώ (8) στάσεις κατά μήκος του περιφερειακού δρόμου του λόφου. Στο λόφο υπάρχει μια γραμμή τελεφερίκ, που λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως τουριστικό αξιοθέατο, αντί των συνήθων μέσων μεταφοράς, λόγω των περιοχών που συνδέει. Ο λόφος είναι προσβάσιμος με αυτοκίνητο από δύο εισόδους. Υπάρχουν ακόμη 18 είσοδοι πεζών, οι οποίες βρίσκονται δίπλα σε στάσεις λεωφορείων χωρίς σήμανση. Ο περιφερειακός δρόμος λειτουργεί ως παρακαμπτήριος για την αποφυγή της αυξημένης κίνησης προς το κέντρο της πόλης, γεγονός που εμποδίζει τη κίνηση των πεζών, ενώ απουσιάζουν τα πεζοδρόμια στην κατάληξη του λόφου. Οι δρόμοι πλησίον των δύο βασικών εισόδων οχημάτων, χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης από τους περίοικους.


Προτεινόμενη διαμόρφωση έργων άρδευσης Λόφου Λυκαβηττού.
Προτεινόμενη διαμόρφωση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων Λόφου Λυκαβηττού.