Το Έργο στην Ακαδημία Πλάτωνος περιλαμβάνει την δημιουργία πράσινων διαδρόμων που συνδέουν την Πλατεία του Αγίου Γεωργίου και το Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος με τη δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας στις οδούς Τιμαίου και Μοναστηρίου και το σχεδιασμό της πλατείας Αγ. Γεωργίου με έμφαση στις πράσινες και μπλε υποδομές και σε λύσεις βασισμένες στη φύση (NBS). Πρόκειται για μια περιοχή που είναι κοινωνικο-οικονομικά ευαίσθητη, πολυπολιτισμική και σοβαρά επηρεασμένη από το Φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας και τις ξαφνικές πλημμύρες εξαιτίας της έλλειψης σχετικών υποδομών.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ:

Πλατεία Αγ. Γεωργίου και Πεζοδρομημένα τμήματα οδών Πύλου, Μοναστηρίου και Τιμαίου

Προοπτική όψη πλατείας Αγίου Γεωργίου.


Η Ακαδημία Πλάτωνος ανήκει στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Βρίσκεται δυτικά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, σε μικρή απόσταση από αυτό. Η περιοχή οριοθετείται μεταξύ μερικών κύριων οδικών αξόνων, την Εθνική οδό που οδηγεί προς Βορρά (Λεωφ. Κηφισσού), την Εθνική οδό που οδηγεί προς Νότο (Λεωφ. Αθηνών), τη Λεωφόρο Λένορμαν, η οποία συνδέει τα δυτικά προάστια με το κέντρο της Αθήνας, καθώς και τη Λ. Κωνσταντινουπόλεως που ακολουθεί τις γραμμές του σιδηροδρομικού δικτύου. Η περιοχή βρίσκεται σε απόσταση περίπου 5χλμ από τη δυτική οροσειρά του λεκανοπεδίου και 6χλμ από τη θάλασσα. Η τοπογραφία είναι σχετικά επίπεδη.Η Ακαδημία Πλάτωνος επηρεάζεται σημαντικά από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως από τα υψηλά ποσοστά ρύπανσης και από το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. 

Προτεινόμενη διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου

Προτεινόμενη διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου.


Μελέτες καταδεικνύουν ότι η περιοχή είναι επιβαρυμένη από τη συσσώρευση ρύπων εξαιτίας της εγγύτητάς της με τη βιομηχανική ζώνη του Ελαιώνα. Η τοπογραφία της περιοχής δε βοηθά τα ρεύματα αέρα να καθαρίσουν την ατμόσφαιρα από τις τοπικές εκπομπές ρύπων. Ως εκ τούτου, το τμήμα αυτό της Αθήνας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας  παρουσιάζεται οξυμένο στη ζώνη αυτή. Καθώς η περιοχή χωροθετείται στις παρυφές του Δήμου Αθηναίων, δίπλα στο ποτάμι του Κηφισού, το οποίο είναι ο τελικός αποδέκτης συλλογής του δικτύου και των επιφανειακών ομβρίων ενός εκτεταμένου τμήματος του λεκανοπεδίου της Αττικής, ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων εδώ είναι ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με τις περισσότερες περιοχές του Δήμου Αθηναίων.  

Προοπτική όψη οδού Μοναστηρίου.
Προτεινόμενη διαμόρφωση οδού Τιμαίου.Προτεινόμενη διαμόρφωση οδού Μοναστηρίου.
Υπάρχουσα κατάσταση