Ο λόφος έχει έντονα προβλήματα διάβρωσης λόγω των πλαγιών, της απουσίας βλάστησης από θάμνους στο μεγαλύτερο μέρος του, αλλά και επειδή τα δέντρα φυτεύονται σε παράλληλες γραμμές, κάθετα στις ισοϋψείς του λόφου. Ο βράχος έχει αποκαλυφθεί σε πολλά μέρη του λόφου, ενώ ένα μεγάλο μέρος έχει ρηχό χωμάτινο εδάφους και αποσυντεθειμένο υπόστρωμα. Η στρατηγική σχεδιασμού στοχεύει στην επίλυση των ακόλουθων κρίσιμων παραγόντων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας και της αναζωογόνησης: 

 • Διαχείριση υδάτων
 • Προστασία των εδαφών από τη διάβρωση
 • Ενίσχυση της βιοποικιλότητας
 • Αύξηση του ποσοστού των φυτεύσεων
 • Προστασία ενδημικών φυτών
 • Η βελτίωση των βιοκλιματικών συνθηκών
 • Ενίσχυση του χαρακτήρα του λόφου με φυτά ως ιστορικές αναφορές και φυτά που ενισχύουν την πολυπολιτισμικότητα της πόλης.
 • Η βιωσιμότητα της φύτευσης διασφαλίζεται μέσω της επιλογής κατάλληλων φυτών, δημιουργώντας καλές συνθήκες ανάπτυξης και με κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές.

 Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα που προτείνονται περιλαμβάνουν: 

 • Την τοποθέτηση κορμοδεμάτων παράλληλα με τις καμπύλες
 • Την φύτευση των πλαγιών με θάμνους και γρασίδι

 Σχετικά με τη Φύτευση αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στα ακόλουθα: 

 • Η βλάστηση ποικίλλει ανάλογα με τον προσανατολισμό, το έδαφος, το ποσοστό ηλιοφάνειας, το βάθος του εδάφους.
 • Η επιλογή των ειδών πρέπει να είναι συναφής με εκείνα που αναπτύσσονται στο λόφο.
 • Προτιμώνται φυτά που διαθέτουν ένα εκτεταμένο και βαθύ ριζικό σύστημα που συμβάλλει στη σταθεροποίηση του εδάφους.
 • Είναι επιθυμητό τα είδη φυτών που θα επιλεγούν να έχουν την ικανότητα αυτοσποράς και εξάπλωσης.
 • Την ικανότητα να μεγαλώνουν σε άγονα εδάφη και να έχουν ελάχιστες απαιτήσεις για λίπασμα.
 • Τα περισσότερα από τα φυτά που θα επιλεγούν ως χαμηλή βλάστηση θα πρέπει να παρουσιάζουν αντοχή σε σκιερές συνθήκες.
 • Χρήση ανθεκτικών φυτών σε αστικά περιβάλλοντα, χωρίς συγκεκριμένα προβλήματα υγείας.
 • Τα φυτικά είδη επιλέγονται με βάση τα κριτήρια της ανθοφορίας και της σποράς καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, για να ταΐσουν έντομα και πουλιά και να αυξήσουν τη βιοποικιλότητα.
 • Χρήση ειδών του ευρύτερου μεσογειακού κλίματος προσαρμοσμένου στις τοπικές συνθήκες.
 • Θάμνοι με διαφορετικά ύψη και διαφορετικές πυκνότητες φυτεύονται στην πλαγιά του λόφου. Υψηλότεροι θάμνοι φυτεύονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα, ενώ φυτά κάλυψης εδάφους. φυτεύονται σε χαμηλότερα υψόμετρα. Τα φυτά που απαιτούν περισσότερη ηλιοφάνεια φυτεύονται στις άκρες των μονοπατιών και του δρόμου. Η πυκνότητα φύτευσης μεγάλων θάμνων κυμαίνεται από 1 φυτό ανά τ.μ. έως 1 φυτό ανά δύο τ.μ. Η φύτευση γίνεται σε διάταξη μωσαϊκού, για να εξασφαλιστεί η καλύτερη προστασία από τη διάβρωση.
 • Εμπλουτισμός εδάφους με προσθήκη εδάφους για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ανάπτυξης για τα φυτά και για εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας του εδάφους.
 • Το σύστημα άρδευσης θα αποτελείται από τρεις τοπικές μονάδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν ασύρματα με τις απομακρυσμένες μονάδες.
 • Το αυτόματο ασύρματο σύστημα άρδευσης εξασφαλίζει ευκολία χειρισμού, οικονομία νερού, προστασία από τη διάβρωση, βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων.

Γεωύφασμα για την προστασία της σποράς και του εδάφους.