Ο Λυκαβηττός είναι ένα σημαντικό τοπόσημο για τους κατοίκους της Αθήνας με τα πλούσια φυσικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του. Η μεγάλη επιφάνειά του αποτελεί μια σημαντική λεκάνη απορροής, και ως εκ τούτου, η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και ο έλεγχος της διάβρωσης είναι σημαντικά απαραίτητα.

Διαβάστε Περισσότερα  

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στοχεύουν στην προστασία του εδάφους και στην εξομάλυνση των φαινομένων πλημμύρας για τον απαιτούμενο χρόνο έως ότου η βλάστηση που θα εγκατασταθεί αναλάβει αυτούς τους ρόλους, οι οποίοι θα παρουσιάζουν την καλύτερη δυνατή αισθητική εμφάνιση.

Διαβάστε Περισσότερα  

Ο λόφος έχει έντονα προβλήματα διάβρωσης λόγω των πλαγιών, της απουσίας βλάστησης από θάμνους στο μεγαλύτερο μέρος του, αλλά και επειδή τα δέντρα φυτεύονται σε παράλληλες γραμμές, κάθετα στις ισοϋψείς του λόφου.

Διαβάστε Περισσότερα