Περιγραφή της πρότασης

Οι αρχές σχεδιασμού, για την Τοσίτσα και την Ζωσιμάδων προτείνονται να εφαρμοστούν ως εξής:

Οδός Τοσίτσα

Τα κριτήρια επιλογής φυτών είναι πολλαπλά και αλληλεπικαλυπτόμενα. Στην περίπτωση των δέντρων, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο φως που περνά μέσα από το φύλλωμα του δέντρου, στην κλίμακα του χώρου, στη βιοκλιματική συμβολή του, στην ικανότητά του να προσαρμόζεται στις δύσκολες συνθήκες της πόλης, στην αισθητική αναβάθμιση, στην αντοχή τους ρύπους, στην οικολογική προσαρμογή των ειδών κ.λπ.

 • Η αναλογία φυλλοβόλων προς αειθαλή - ημιαειθαλή δέντρα είναι 50%. 
 • Στην οδό Τοσίτσα δημιουργούμε πολυεπίπεδη βλάστηση με δεντροστοιχίες Μουριάς και Γιακαράντας και παρτέρια με θάμνους και πόες. 
 • Επιλέχθηκαν ανθεκτικά φυτά σε αστικά περιβάλλοντα, χωρίς ιδιαίτερα φυτουγειονομικά προβλήματα. 
 • Επιλέχθηκαν είδη φυτών του ευρύτερου μεσογειακού κλίματος προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες 
 • Τα παρτέρια φυτεύονται με μεγάλη ποικιλία φυτών, με διαφορετικά σχήματα, χρώματα, ύψη, που εναλλάσσονται γραμμικά και δίνουν την αίσθηση των αστικών κήπων.
 • Τα είδη των φυτών επιλέχθηκαν με βάση τα κριτήρια της ανθοφορίας και της καρποφορίας καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, για να προσφέρουν τροφή σε έντομα και πουλιά. 
 • Επιλογή μεγάλων μεγεθών φυτών που θα αποφέρουν καρπούς γρήγορα.
 • Τόσο στην οδό Τοσίτσα όσο και στους κάθετους δρόμους, δημιουργούνται παρτέρια, 368 τ.μ., το έδαφος αποκαλύπτεται, το έδαφος εξυγιαίνεται και φυτεύονται ποώδη και θαμνώδη φυτά. Αυτό οδηγεί σε ένα υγιές, ζωντανό έδαφος, όπου δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών αλλά και την δημιουργία μιας πλούσιας βιοποικιλότητας στο έδαφος. 
 • Οι αποστάσεις των δέντρων μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των κτηρίων εξασφαλίζουν καλές συνθήκες ανάπτυξης για την ασφάλεια των δέντρων και των κτιρίων. Τα δέντρα Γιακαράντας φυτεύονται σε απόσταση 7,5 m από δέντρο σε δέντρο αλλά και σε απόσταση 6 μέτρων από γραμμή σε γραμμή. Η απόσταση της γραμμής δέντρων Γιακαράντας από τη γραμμή των δέντρων Μουριάς είναι 5 m.
 • Για την καλύτερη ανάπτυξη της κόμης των δέντρων και του ριζικού τους συστήματος, προτείνουμε την υπόγεια τοποθέτηση συστήματος δόμησης του εδάφους. Το σύστημα αυτό βοηθάει στην γρήγορη διείσδυση του βρόχινου νερού, στο υπέδαφος. Κάτω από όλα τα δέντρα που φυτεύονται εκτός παρτεριών, τοποθετούνται κελιά δόμησης του εδάφους. 
 • Στην θέση φύτευσης κάθε νέου δέντρου, το χώμα ανασκάπτεται σε διαστάσεις 2,00Χ2,00Χ1,40. Δεκαέξι κελιά, δόμησης του εδάφους τοποθετούνται σε μία γραμμή κάτω από τη ριζόσφαιρα του δέντρου, έτσι το νερό ρέει και εισέρχεται στο υπέδαφος και το εμπλουτίζει. 
 • Το έδαφος στη θέση φύτευσης κάθε δέντρου αποτελείται από άμμο τουλάχιστον 55-65%, πηλό 12-25%, οργανική ουσία 6-8%, με pH 6,5-7,8 και αγωγιμότητα <1 dS / m για την αποστράγγιση του νερού στο υπέδαφος. Στα παρτέρια, το έδαφος αποτελείται από άμμο τουλάχιστον 60-70%, πηλό 8-20%, οργανική ουσία 8-10%, με pH 6,5-7,8 και Αγωγιμότητα <1 dS / m. 
 • Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις πλάκες των πεζοδρομίων ή ζημιές σε κτίρια από τις ρίζες των δέντρων, προτείνεται η χρήση υλικών που κατευθύνουν τη ρίζα βαθύτερα. Τα προτεινόμενα φυτά έχουν μέτριες απαιτήσεις άρδευσης, προκειμένου να προσφέρουν δροσισμό μέσω της εξατμοδιαπνοής. 

Οδός Ζωσιμαδών

 • Στην οδό Ζωσιμάδων προτείνεται μια δεντροστοιχία από αειθαλή δέντρα στη βορειοδυτική πλευρά του δρόμου 
 • Τα προτεινόμενα δέντρα Μποχίνιας, έχουν σχήμα οβάλ, για καλύτερη σκίαση 
 • Τα προτεινόμενα δέντρα ταιριάζουν στην κλίμακα του στενού δρόμου 
 • Οι αποστάσεις των δέντρων εξασφαλίζουν καλές συνθήκες ανάπτυξης για την προστασία των δέντρων και των κτιρίων 
 • Τα προτεινόμενα φυτά έχουν μέτριες απαιτήσεις άρδευσης, προκειμένου να προσφέρουν βιοκλιματικά. 
 • Στην θέση φύτευσης των δέντρων το έδαφος αποκαθίσταται και δομείται με κελιά δόμησης του εδάφους, για την καλύτερη ανάπτυξη των δέντρων και επίσης την διείσδυση του νερού στο υπέδαφος