Νέα διάταξη οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η οδός Τοσίτσα γίνεται μονόδρομος από τη Μπουμπουλίνας προς την Ερεσού, ενώ η κυκλοφορία περιορίζεται σε μία λωρίδα πλάτους 3,50 μ. Ανα διαστήματα κατασκευάζονται παρτέρια φύτευσης. 

Στην αριστερή πλευρά του δρόμου, δημιουργούνται 3 προσωρινές θέσεις στάθμευσης, συν μία για οχήματα με ειδικές ανάγκες, και στη δεξιά πλευρά θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων για 10 ποδήλατα συνολικά. Στις προσβάσεις των εγκάρσιων δρόμων, τα πεζοδρόμια διευρύνονται από την πλευρά όπου θα γίνεται η στάθμευση, κατά το πλάτος των λωρίδων στάθμευσης, έτσι ώστε να παραμένουν οδικά τμήματα πλάτους 3,50 μέτρων. 

Στις διασταυρώσεις με όλους τους κάθετους δρόμους και τον πεζόδρομο, επισημαίνονται νέες διαβάσεις, παράλληλες και εγκάρσιες. Σε όλο το μήκος του δρόμου καθορίζεται όριο ταχύτητας 30 χλμ. / ώρα. 

Η οδός Ζωσιμάδων σύμφωνα με το σχέδιο της πόλης χαρακτηρίζεται πεζόδρομος, οπότε η κυκλοφορία δεν θα την χρησιμοποιεί όταν αυτή η ρύθμιση θα υλοποιηθεί με την κατασκευή του έργου. Στον πεζόδρομο δεν υπάρχουν εμπορικές χρήσεις, επομένως δεν υπάρχει ανάγκη πρόσβασης σε οχήματα τροφοδοσίας.