1. Διατήρηση υφιστάμενων φυτεύσεων
  • Τα ευμεγέθη δέντρα σε καλή κατάσταση ως επί το πλείστον διατηρούνται επί της οδού Τοσίτσα (54).
 2. Νέα βλάστηση/φυτεύσεις
  • Νέα είδη μεγάλων δέντρων (εμβαδόν κόμης σε πλήρη ανάπτυξη > 10μ/25 τ.μ. έκαστο) προβλέπεται να φυτευτούν στα πεζοδρόμια (63). 
  • Δέντρα μεσαίου/μικρού μεγέθους (εμβαδόν κόμης σε πλήρη ανάπτυξη <= 10,00μ/10-15 τ.μ. έκαστο) προτείνεται να φυτευτούν στα πεζοδρομημένα τμήματα των δρόμων (29). 
  • Μεγάλα δέντρα που εξασφαλίζουν την σκίαση προτείνεται να φυτευτούν στη νότια και νοτιοδυτική πλευρά των κτιρίων – φυλλοβόλα δέντρα (31). 
  • Επιλεγμένα είδη με μεγάλη διάμετρο κόμης για να αιχμαλωτίζουν τα όμβρια προτείνεται να φυτευτούν στα πεζοδρόμια (63). 
  • Προτείνεται να φυτευτούν μικρά θαμνώδη φυτά (892).
  • Προτείνονται φυτεύσεις που θα ενισχύσουν την βιοποικιλότητα. 
 3. Δαπεδοστρώσεις
  • Προτείνεται δαπεδόστρωση από ημιδιαπερατά υλικά στο οδόστρωμα της οδού Τοσίτσα. 
  • Προτείνονται παρτέρια με διαπερατές επιφάνειες με τη μέγιστη δυνατή φύτευση (315 τ.μ.).
 4. Διευθέτηση των όμβριων
  • Προτείνεται η συγκέντρωση των όμβριων υδάτων από έντονη βροχόπτωση από τις μη διαπερατές επιφάνειες και η κατεύθυνσή τους με ελεγχόμενο τρόπο στις ζώνες αποστράγγισης που καλύπτονται με βλάστηση. 
 5. Λοιπά στοιχεία
  • Ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας με την ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτων ηλεκτρικών και μη. 
  • Προτείνεται να συμπεριληφθεί η περιοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης αποβλήτων που λειτουργούν επί του παρόντος στον Δήμο Αθηναίων (γυάλινες φιάλες, κομπόστ).