Πράσινες Υποδομές

Τα κριτήρια επιλογής φυτών είναι πολλαπλά και αλληλεπικαλυπτόμενα. Στην περίπτωση των δέντρων, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο φως που περνά μέσα από το φύλλωμα του δέντρου, στην κλίμακα του χώρου, στη βιοκλιματική συμβολή του, στην ικανότητά του να προσαρμόζεται...

Διαβάστε Περισσότερα  

Οδικό Δίκτυο / Κυκλοφορία & Κινητικότητα

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η οδός Τοσίτσα γίνεται μονόδρομος από τη Μπουμπουλίνας προς την Ερεσού, ενώ η κυκλοφορία περιορίζεται σε μία λωρίδα πλάτους 3,50 μ. Ανα διαστήματα κατασκευάζονται παρτέρια φύτευσης. Στην αριστερή πλευρά του δρόμου, δημιουργούνται 3 προσωρινές θέσεις στάθμευσης, συν μία...

Διαβάστε Περισσότερα  

Μπλέ Υποδομές & Υδρολογικός Σχεδιασμός

Η βασική ιδέα της υιοθετούμενης μεθοδολογίας της γαλάζιας υποδομής (blue inftrastructure) είναι η κατακράτηση και η χρονική καθυστέρηση των ομβρίων υδάτων στη λεκάνη απορροής των παρτεριών και των μεμονωμένων δέντρων μόνο κατά τη διάρκεια ημερών με βροχόπτωση και μετά έως ότου το έδαφος στεγνώσει εντελώς (δηλαδή έως το...

Διαβάστε Περισσότερα  

Κλιματική Μελέτη

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη βελτίωση των συνθηκών μικροκλίματος στην περιοχή μελέτης είναι: α) η αύξηση της βλάστησης και την προσθήκη πολλών νέων δέντρων και ειδών χαμηλής βλάστησης στα πλαϊνά πεζοδρόμια, β) την αντικατάσταση υλικών πλευρικού οδοστρώματος και ιδίως την εγκατάσταση ελαφρών πλακών και πλακόστρωτων...

Διαβάστε Περισσότερα  

Λοιπές προβλέψεις για την ενίσχυση των πράσινων και μπλε υποδομών

Διατήρηση υφιστάμενων φυτεύσεων: τα ευμεγέθη δέντρα σε καλή κατάσταση ως επί το πλείστον διατηρούνται επί της οδού Τοσίτσα (54)...

Διαβάστε Περισσότερα