Πλατεία Αγ. Γεωργίου και Πεζοδρομημένα τμήματα οδών Πύλου, Μοναστηρίου και Τιμαίου

1.1 Περιγραφή της πρότασης

Πλατεία Αγίου Γεωργίου

Οι αρχές σχεδιασμού, για την πλατεία του Αγίου Γεωργίου προτείνονται να εφαρμοστούν ως εξής:

 • Τα υφιστάμενα δέντρα οργανώνονται σε ενότητες. 
 • Στην καρδιά της πλατείας, στη νότια πλευρά του ναού, δίπλα στο σιντριβάνι, δημιουργούνται παρτέρια με αρωματικά φυτά, λουλούδια, τριαντάφυλλα, λόγω της άφθονης ηλιοφάνειας.
 •  Στα παρτέρια που διαμορφώνονται στην περίμετρο της πλατείας, επιλέγονται είδη δέντρων με ιδιαίτερη αισθητική αξία. 
 • Γύρω από την εκκλησία επιλέχθηκαν είδη φυτών, που θα ενισχύσουν τον χαρακτήρα του, όπως κυπαρίσσια, λωτοί, κουκουναριά, μυρτιές, ροδιά κ.λπ. 
 • Στην πλατεία και τους πεζόδρομους προστίθενται νέα είδη δέντρων, εμπλουτίζοντας τη βλάστηση και καθιστώντας τη πιο ανθεκτική. Σήμερα τα περισσότερα από τα δέντρα στην πλατεία είναι Μουριές και Σοφόρες, οπότε η εμφάνιση του εντόμου Xylotrechus chinensis, θέτει όλες τις μουριές στην πλατεία σε άμεσο κίνδυνο. 
 • Μερικά νέα είδη δοκιμάζονται, για πρώτη φορά, σε δημόσιο χώρο, όπως η Χορίσια, η Ερυθρίνα, δέντρα που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στις συνθήκες της πόλης. 
 • Η βλάστηση αποτελείται από διαφορετικά είδη, δέντρα, θάμνους, πόες που αναπτύσσονται σε διαφορετικά ύψη, με διαφορετικά σχήματα, δίνοντας χρώμα και άρωμα στη γειτονιά. 
 • Πέρα από την αισθητική τους αξία και την ανθεκτικότητα τους, τα δέντρα επιλέχθηκαν με βάση την καλύτερη σκίαση και τη μεγαλύτερη εξάτμιση, για να προσφέρουν καλύτερες βιοκλιματικές συνθήκες. 
 • Τα προτεινόμενα φυτά έχουν μέτριες απαιτήσεις άρδευσης, προκειμένου να προσφέρουν δροσισμό μέσω της εξατμοδιαπνοής. Τα προτεινόμενα φυτικά είδη είναι του ευρύτερου μεσογειακού κλίματος προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και επίσης ανθεκτικά σε αστικά περιβάλλοντα, χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα φυτουγείας. 
 • Οι αποστάσεις των δέντρων μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ των δέντρων και των κτηρίων, εξασφαλίζουν καλές συνθήκες ανάπτυξης για την ασφάλεια των δέντρων και των κτιρίων. 
 • Η αναλογία των αειθαλών ειδών δέντρων προς φυλλοβόλα, μετά την παρέμβαση θα είναι 37%. 
 • Δημιουργούνται νέα παρτέρια, 1950 τετραγωνικά μέτρα, 550 τετραγωνικά μέτρα περισσότερο από τα υφιστάμενα, το έδαφος αποκαλύπτεται, το έδαφος εξυγιαίνεται και φυτεύονται δέντρα, ποώδη και θαμνώδη είδη. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης του ριζικού συστήματος των φυτών αλλά και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας πλούσιας βιοποικιλότητας στο εδάφος. 
 • Τα παρτέρια εδαφοκαλύπτονται πλήρως, με θάμνους και ποώδη φυτά, με ομοειδή είδη ανά τμήμα.
 •  Αναρριχητικά φυτά προτείνονται σε παρτέρια που δημιουργούνται γύρω από την παιδική χαρά, τα σχολεία και τους αθλητικούς χώρους. 
 • Η βλάστηση στην παιδική χαρά εμπλουτίζεται με νέα φυτά. 
 • Τα είδη των φυτών επιλέχθηκαν με βάση τα κριτήρια της ανθοφορίας και της καρποφορίας καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, για να προσφέρουν τροφή σε έντομα και πουλιά. Επιλέχθηκαν επίσης μεγάλα μεγέθη φυτών που θα αποφέρουν καρπούς γρήγορα. 
 • Για την καλύτερη ανάπτυξη της κόμης των δέντρων και του ριζικού τους συστήματος, προτείνουμε την υπόγεια τοποθέτηση συστήματος δόμησης του εδάφους. Το σύστημα αυτό βοηθάει στην γρήγορη διείσδυση του βρόχινου νερού, στο υπέδαφος. Κάτω από όλα τα δέντρα που φυτεύονται εκτός παρτεριών, τοποθετούνται κελιά δόμησης του εδάφους. 
 • Στην θέση φύτευσης κάθε νέου δέντρου, το χώμα ανασκάπτεται σε διαστάσεις 2,00Χ2,00Χ1,40. Δεκαέξι κελιά, δόμησης του εδάφους τοποθετούνται σε μία γραμμή κάτω από τη ριζόσφαιρα του δέντρου, έτσι το νερό ρέει και εισέρχεται στο υπέδαφος και το εμπλουτίζει. Επίσης γύρω από τα παρτέρια προτείνεται μια ζώνη αποστράγγισης με βότσαλα. 
 • Το έδαφος στη θέση φύτευσης κάθε δέντρου αποτελείται από άμμο τουλάχιστον 55-65%, πηλό 12-25%, οργανική ουσία 6-8%, με pH 6,5-7,8 και αγωγιμότητα <1 dS / m για την αποστράγγιση του νερού στο υπέδαφος. Στα παρτέρια, το έδαφος αποτελείται από άμμο τουλάχιστον 60-70%, πηλό 8-20%, οργανική ουσία 8-10%, με pH 6,5-7,8 και Αγωγιμότητα <1 dS / m. 
 • Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στα πλακόστρωτα ή ζημιά σε κτίρια από τις ρίζες των δέντρων, προτείνεται η χρήση υλικών που κατευθύνει τις ρίζες βαθύτερα. 

Στους πεζοδρόμους των οδών Πύλου, Μοναστηρίου και Τιμαίου, ακολουθούνταν οι ίδιες αρχές.

Τα δέντρα φυτεύονται σε ομάδες. αποφεύγουμε τις συνεχείς σειρές δέντρων. Τα υπάρχοντα δέντρα σε παρτέρια ενσωματώνονται στα νέα παρτέρια, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις ρίζες τους. Τα παρτέρια ακολουθούν τις γραμμές των παρτεριών της πλατείας, κυκλικά, ημικυκλικά για να υπάρχει συνοχή.

Πράσινοι διάδρομοι οδών Μοναστηρίου και Τιμαίου

1.2 Περιγραφή της πρότασης

Οι αρχές σχεδιασμού, για την Μοναστηρίου και την Τιμαίου προτείνονται να εφαρμοστούν ως εξής:

Οδός Μοναστηρίου

Τα κριτήρια επιλογής των φυτών είναι πολλαπλά και αλληλεπικαλυπτόμενα. Στην επιλογή των δέντρων, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο φως που περνά μέσα από το φύλλωμα του δέντρου, στην κλίμακα του χώρου, στη βιοκλιματική συμβολή του, στην ικανότητά του να προσαρμόζεται στις δύσκολες συνθήκες της πόλης, στην αισθητική αναβάθμιση του, στην αντοχή τους ρύπους, στην οικολογική προσαρμογή ειδών κ.λπ. 

 • Προτείνεται μια νέα συνεχής σειρά δέντρων, στη νοτιοανατολική πλευρά της οδού Μοναστηρίου, ενώ στη βορειοδυτική πλευρά του δρόμου προτείνονται λιγότερα δέντρα, όπου υπάρχει χωρική δυνατότητα.
 • Οι αποστάσεις των δέντρων μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ των δέντρων και των κτηρίων εξασφαλίζουν καλές συνθήκες ανάπτυξης, για την ασφάλεια των δέντρων και των κτιρίων. Τα δέντρα φυτεύονται σε απόσταση 3 μέτρων από τα κτίρια. Οι αποστάσεις από δέντρο σε δέντρο ποικίλλουν με τη μικρότερη απόσταση να είναι 4,5 m.
 • Οι δενδροστοιχίες αποτελούνται από διαφορετικά είδη, ανάλογα με το ύψος των κτιρίων και δίνουν χρώμα και άρωμα στη γειτονιά
 • Η αναλογία φυλλοβόλων προς αειθαλή δέντρα, μετά την παρέμβαση θα είναι 67%.
 • Κριτήριο στην επιλογή των δέντρων ήταν η καλύτερη σκίαση και η μεγαλύτερη εξάτμισοδιαπνοή.
 • Προτείνονται ανθεκτικά φυτά στα αστικά περιβάλλοντα, χωρίς ιδιαίτερα φυτουγειονομικά προβλήματα.
 • Οι δεντροστοιχίες έχουν μεγάλη ποικιλία ειδών, με διαφορετικά σχήματα, χρώματα, ύψη, εναλλάσσονται γραμμικά και δίνουν την αίσθηση των αστικών κήπων.
 • Τα είδη των φυτών επιλέχθηκαν με βάση τα κριτήρια της ανθοφορίας και της καρποφορίας καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, για να προσφέρουν τροφή σε έντομα και πουλιά.
 • Για την καλύτερη ανάπτυξη της κόμης των δέντρων και του ριζικού τους συστήματος, προτείνουμε την υπόγεια τοποθέτηση συστήματος δόμησης του εδάφους. Το σύστημα αυτό βοηθάει στην γρήγορη διείσδυση του βρόχινου νερού, στο υπέδαφος. Κάτω από όλα τα δέντρα που φυτεύονται εκτός παρτεριών, τοποθετούνται κελιά δόμησης του εδάφους.
 • Στην θέση φύτευσης κάθε νέου δέντρου, το χώμα ανασκάπτεται σε διαστάσεις 2,00Χ2,00Χ1,40. Δεκαέξι κελιά, δόμησης του εδάφους τοποθετούνται σε μία γραμμή κάτω από τη ριζόσφαιρα του δέντρου, έτσι το νερό ρέει και εισέρχεται στο υπέδαφος και το εμπλουτίζει.
 • Το έδαφος στη θέση φύτευσης κάθε δέντρου αποτελείται από άμμο τουλάχιστον 55-65%, πηλό 12-25%, οργανική ουσία 6-8%, με pH 6,5-7,8 και αγωγιμότητα <1 dS / m για την αποστράγγιση του νερού στο υπέδαφος.
 • Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις πλάκες των πεζοδρομίων ή ζημιές σε κτίρια από τις ρίζες των δέντρων, προτείνεται η χρήση υλικών όπως η αντι-ριζικές μεμβράνες και υλικά που κατευθύνουν τη ρίζα βαθύτερα.
 • Τα προτεινόμενα φυτά έχουν μέτριες απαιτήσεις άρδευσης, προκειμένου να προσφέρουν δροσισμό μέσω της εξατμοδιαπνοής.
 • Μερικά από τα προτεινόμενα δέντρα είναι δέντρα, που υπάρχουν στους κάθετους δρόμους, έτσι ώστε τα νέα δέντρα να ενσωματωθούν στην περιοχή

Οδός Τιμαίου

 • Προτείνεται μια νέα δεντροστοιχία, στη βόρεια πλευρά της οδού Τιμαίου, ενώ στη νότια πλευρά του δρόμου προτείνονται λιγότερα δέντρα, όπου υπάρχει χωρική δυνατότητα.
 • Στην οδό Tιμαίου, ακολουθείται η ίδια λογική σχεδιασμού και επιλογής δέντρων, με την οδό Μοναστηρίου
 • Η αναλογία φυλλοβόλων και αειθαλών δένδρων, μετά την παρέμβαση, προτείνεται να είναι 54%.
 • Τα περισσότερα προτεινόμενα δέντρα έχουν σχήμα οβάλ, για καλύτερη σκίαση
 • Τα επιλεγμένα δέντρα ταιριάζουν στην κλίμακα των δρόμων και των κτιρίων
 • Οι αποστάσεις των δέντρων εξασφαλίζουν καλές συνθήκες ανάπτυξης για την ασφάλεια των δέντρων και των κτιρίων
 • Τα προτεινόμενα φυτά έχουν μέτριες απαιτήσεις άρδευσης, προκειμένου να δροσίσουν μέσω της εξατμοδιαπνοής
 • Στην περιοχή φύτευσης των δέντρων το έδαφος αποκαθίσταται και δομείται για την καλύτερη ανάπτυξη των δέντρων και επίσης για την καλύτερη διείσδυση του νερού στο υπέδαφος.