Νέα διάταξη οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η κυκλοφοριακή διάσταση του έργου συνίσταται στη διεύρυνση των πεζοδρομίων και τον περιορισμό της οδικής κυκλοφορίας σε μία λωρίδα πλάτους 3,50 μ. με εσοχές για στάση των οχημάτων. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η οδός Μοναστηρίου μονοδρομείται από Ναυπλίου προς Αλεξανδρείας, ενώ η φορά της Τιμαίου αντιστρέφεται από Αλεξανδρείας προς Ναυπλίου. Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται καθώς οι δρόμοι περιορίζονται σε μία λωρίδα πλάτους 3,5 μ. με διεύρυνση των πεζοδρομίων. Αυτές οι ρυθμίσεις εξασφαλίζουν τη συνέχεια και την ομαλή διεξαγωγή των τοπικών κινήσεων. Στην αριστερή πλευρά της οδού Μοναστηρίου, αφήνονται 6 εσοχές για προσωρινή στάθμευση οχημάτων. Αντίστοιχα, 5 εσοχές αφήνονται στην αριστερή πλευρά της Τιμαίου. Στις προσβάσεις των εγκάρσιων δρόμων, τα πεζοδρόμια διευρύνονται από την πλευρά όπου γίνεται η στάθμευση, κατά το πλάτος της λωρίδας στάθμευσης, έτσι ώστε να διατηρείται δρόμος πλάτους 3,50 μ. Στις διασταυρώσεις με όλους τους κάθετους δρόμους, επισημαίνονται διαβάσεις πεζών, τόσο παράλληλες όσο και εγκάρσιες. Κατά μήκος των Μοναστηρίου και Τιμαίου, μεταξύ Ναυπλίου και Αλεξανδρείας, καθορίζεται όριο ταχύτητας 30 χλμ. / ώρα. Λόγω του χαρακτηρισμού των περισσότερων κάθετων δρόμων ως συλλεκτήριων, η προτεραιότητα δίνεται στους κάθετους, με εξαίρεση την Τριταίας και μια σειρά από αδιέξοδα. Τοποθετείται ειδική σήμανση που επισημαίνει τον κίνδυνο από συχνή κίνηση παιδιών, καθώς υπάρχουν νηπιαγωγεία, δημοτικό σχολείο, λύκειο και παιδική χαρά. Υποδοχές για στάθμευση ποδηλάτων εγκαθίστανται στα πεζοδρόμια της Πύλου και της Τιμαίου, στην περίμετρο του Λυκείου και απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο.