1. Διατήρηση υφιστάμενων φυτεύσεων
  • Τα ευμεγέθη δέντρα σε καλή κατάσταση ως επί το πλείστον διατηρούνται (233)
 2.  Νέα βλάστηση/φυτεύσεις
  • Νέα είδη μεγάλων δέντρων (εμβαδόν κόμης σε πλήρη ανάπτυξη > 10μ/25 τ.μ. έκαστο) προβλέπεται να φυτευτούν στους πεζόδρομους (6) και την πλατεία (59).
   Νέα είδη μεγάλων δέντρων (εμβαδόν κόμης σε πλήρη ανάπτυξη >10μ/25 τ.μ. έκαστο) προβλέπεται να φυτευτούν στα πεζοδρομημένα τμήματα των δρόμων (71)
  • Είδη δέντρων μεσαίου/μικρού μεγέθους (εμβαδόν κόμης σε πλήρη ανάπτυξη <= 10,00μ/10-15 τ.μ. έκαστο) προτείνεται να φυτευτούν στην πλατεία (29) και τους πεζόδρομους (35).
   Είδη δέντρων μεσαίου/μικρού μεγέθους (εμβαδόν κόμης σε πλήρη ανάπτυξη <= 10,00μ/10-15 τ.μ. έκαστο) προτείνεται να φυτευτούν στα πεζοδρομημένα τμήματα των δρόμων (76) 
  • Επιλεγμένα είδη με μεγάλη διάμετρο κόμης για να αιχμαλωτίζουν τα όμβρια προτείνεται να φυτευτούν στην πλατεία (32).
   Επιλεγμένα είδη με μεγάλη διάμετρο κόμης για να αιχμαλωτίζουν τα όμβρια προτείνεται να φυτευτούν στα πεζοδρομημένα τμήματα των δρόμων (71) 
  • Μεγάλα δέντρα που εξασφαλίζουν την σκίαση (φυλλοβόλα) στη νότια και νοτιοδυτική πλευρά των κτιρίων προτείνεται να φυτευτούν κατά μήκος των πεζοδρομημένων τμημάτων των οδών Μοναστηρίου και Τιμαίου (41) 
  • Επαύξηση της σκιασμένης επιφάνειας των πεζοδρομίων από τα δέντρα το μεσημέρι κατά τους θερινούς μήνες >25% 
  • Μεγάλα και μικρά θαμνώδη φυτά προτείνεται να φυτευτούν στην πλατεία και στους πεζόδρομους (1892) 
  • Πολυετή φυτά (277) προτείνεται να φυτευτούν στην πλατεία και στους πεζόδρομους Προτείνονται φυτεύσεις που θα ενισχύσουν την βιοποικιλότητα. 
  • Αναρριχόμενα φυτά προτείνεται να φυτευτούν στην πλατεία και κατά μήκος των πεζοδρόμων (662) 
 3. Δαπεδοστρώσεις
  • Προτείνεται δαπεδόστρωση από ημιδιαπερατά υλικά κατά μήκος των οδών Μοναστηρίου και Τιμαίου (2.430 τ.μ.) και στην πλατεία (793.83 τ.μ.) 
  • Προτείνονται διαπερατές επιφάνειες με τη μέγιστη δυνατή φύτευση στην πλατεία (1.448,85 τ.μ.).
 4. Διευθέτηση των όμβριων
  • Προτείνεται η κατεύθυνση των όμβριων προς τα παρτέρια στην περιοχή της πλατείας 
  • Προτείνεται η κατεύθυνση της περίσσειας όμβριων από έντονη βροχόπτωση προς τις νέες υπόγειες ζώνες αποστράγγισης όμβριων στους δρόμους και στην πλατεία 
 5. Λοιπά στοιχεία
  • Ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας με την ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτων ηλεκτρικών και μη 
  • Προτείνεται να συμπεριληφθεί η περιοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης αποβλήτων που λειτουργούν επί του παρόντος στον Δήμο Αθηναίων (γυάλινες φιάλες, κομπόστ)