1.1 Περιγραφή της πρότασης

Οι αρχές σχεδιασμού προτείνονται να εφαρμοστούν ως εξής:

Πλατεία Αγ. Γεωργίου

Ο χώρος της πλατείας και των παρακείμενων πεζοδρόμων ενοποιείται. Οι γραμμικές διατάξεις των δεντροστοιχιών διατηρούνται μόνο περιμετρικά της πλατείας.Οι φυτεύσεις και οι χώροι των καθιστικών διατάσσονται σε ενότητες κυκλικού σχήματος. Οι κυκλικές ενότητες συντίθενται σε τρόπον ώστε να ενταχθούν σε αυτές τα υφιστάμενα υγιή ανεπτυγμένα δέντρα και να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη κυκλοφορία των ατόμων, το παιχνίδι των παιδιών και η διέλευση των οχημάτων συντήρησης και έκτακτης ανάγκης.Οι κυκλικές ενότητες περιλαμβάνουν δέντρα, χαμηλές φυτεύσεις, καθιστικά και σηματοδοτούνται στο δάπεδο από ομόκεντρους δακτυλίους εντονότερου χρωματισμού και από αλλαγή του υλικού επίστρωσης δαπέδου.Οι μεγαλύτερες κυκλικές ενότητες τοποθετούνται στις τέσσερις γωνίες της πλατείας και διαιρούνται σε δύο τμήματα: το τμήμα των φυτεύσεων και το τμήμα των καθιστικών.Το τμήμα φυτεύσεων περιλαμβάνει χαμηλές φυτεύσεις και δέντρα υπάρχοντα και νέα. Τα τμήματα των καθιστικών θα σκιάζονται επαρκώς από δέντρα κατά τους ζεστούς θερινούς μήνες.Μικρότερες ενότητες καθιστικών κυκλικού σχήματος διατάσσονται σε διάφορα σημεία συνήθως περιμετρικά ενός ή περισσό-τερων δέντρων ώστε να εξασφαλίζεται ο φυσικός σκιασμός.Στο Νοτιοδυτικό τμήμα της πλατείας προτείνεται να τοποθετηθεί νέο στοιχείο νερού. Πρόκειται για αβαθή λίμνη που θα περι-λαμβάνει δύο υδάτινα εφέ. Το πρώτο σχηματίζεται από κάθετους πίδακες που θα φωτίζονται από υποβρύχιους προβολείς με δυνατότητα προγραμματισμού. Το δεύτερο υδάτινο σχήμα θα περιλαμβάνει κεφαλές με ακροφύσια υδατονέφωσης και θα φωτίζεται υποβρυχίως επίσης. Τα δύο σχήματα θα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα με διαφορετικά σενάρια.Το στοιχείο του νερού κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθεί στην πρόταση διότι θα προσφέρει δροσισμό και ζωντάνια στο χώρο και θα αποτελέσει πόλο έλξης και αναψυχής για όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα για τα παιδιά.Περιμετρικά της πλατείας οι διασταυρώσεις επιλύονται με τυπικό τρόπο.- Σε κάθε διασταύρωση υπάρχουν διαβάσεις πεζών με την απαιτούμενη σήμανση.- Στις θέσεις των διαβάσεων, οι γωνίες των πεζοδρομίων έχουν υποβιβαστεί και τοποθετούνται ράμπες ΑΜΕΑ στον άξονα της κίνησης.- Επιπρόσθετα προτείνονται τοπικές διαπλατύνσεις του πεζοδρομίου μπροστά από τις εισόδους του παιδικού σταθμού.Δίκτυα Ο.Κ.Ω.: Προτείνεται ο εκσυγχρονισμός και ο συντονισμός των διελεύσεων των δικτύων.Κάδοι ανακύκλωσης προβλέπονται επί της οδού Παλαμηδίου και κοντά στις συμβολές των οδών Μοναστηρίου και Τιμαίου με την οδό Ναυπλίου.Μετεωρολογικοί σταθμοί: Προβλέπεται η τοποθέτηση δύο μετεωρολογικών σταθμών στην περιοχή επέμβασης.Φωτισμός: Για τον γενικό φωτισμό της πλατείας, των πεζόδρομων και της παιδικής χαράς προτείνεται να τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώματα LED.§ Αστικός εξοπλισμός:- Καθιστικά, κάδοι μικροαπορριμμάτων και κρήνες προβλέπεται να τοποθετηθούν, στις θέσεις και σχηματισμούς που εμφανίζονται στη μελέτη.Χώροι για τραπεζοκαθίσματα μπορούν να διατεθούν στις θέσεις που προβλέπονται στη μελέτη.Τα παρτέρια θα είναι υπερυψωμένα και θα έχουν εσωτερικές διαιρέσεις που θα ορίζουν διαφορετικά είδη φυτεύσεων. Περιμετρικά των παρτεριών προβλέπεται ζώνη αποστράγγισης όμβριων που θα πληρούται με βότσαλο.Απορροφητικά δάπεδα προβλέπονται στις περιοχές της πλατείας όπου αναπτύσσονται καθιστικά.Για την βελτίωση της αποστράγγισης των όμβριων προβλέπονται πέντε υπόγειες λεκάνες αποστράγγισης όμβριων όπου θα κατευθύνονται τα όμβρια τα οποία θα συλλέγονται περιμετρικά των παρτεριών.

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης

Το γήπεδο καλαθοσφαίρισης προτείνεται να ανακατασκευαστεί όπως εμφανίζεται στη μελέτη ώστε να πληροί βασικές προδια-γραφές. Στο βορειοδυτικό τμήμα του γηπέδου προβλέπεται να τοποθετηθούν δύο τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης ειδικά για εξωτερικούς χώρους.

Πεζοδρομημένα τμήματα των οδών Πύλου, Μοναστηρίου και Τιμαίου

Τα πεζοδρομημένα τμήματα των οδών Πύλου, Μοναστηρίου και Τιμαίου αντιμετωπίζονται ως συνέχεια της πλατείας. Τα υφιστάμενα υγιή ανεπτυγμένα δέντρα διατηρούνται, ενώ προτείνεται να φυτευτούν και νέα. Επιπρόσθετα, δημιουργούνται παρτέρια και χώροι στάσης και ανάπαυσης όπου είναι δυνατόν.Στα κιγκλιδώματα περιμετρικά των αυλόγυρων των σχολείων του γηπέδου καλαθοσφαίρισης και της παιδικής χαράς προτείνεται να τοποθετηθούν αναρριχητικά φυτά.Κατά μήκος της οδού Πύλου, μεταξύ των οδών Μοναστηρίου και Τιμαίου, καθώς και επί της οδού Τιμαίου προβλέπονται θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων (κυρίως για την εξυπηρέτηση των μαθητών των σχολικών συγκροτημάτων και του γηπέδου καλαθοσφαίρισης).


Πράσινοι διάδρομοι οδών Μοναστηρίου και Τιμαίου

1.2 Περιγραφή της πρότασης

Για την οδό Μοναστηρίου, προτείνεται να εφαρμοστούν τα ακόλουθα:

 • Το πλάτος του οδοστρώματος μειώνεται σε 3,50μ συνολικά στην οδό Μοναστηρίου και στις καθέτους προς αυτήν οδούς σε μήκος περίπου 10,00μ.
 •  Έχουν προβλεφθεί θέσεις προσωρινής στάθμευσης, σε σημεία που δεν εμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών. 
 • Το πλάτος των πεζοδρομίων επαυξάνεται και διαμορφώνεται από 3,35μ. έως 4,40μ. Νοτιοδυτικά και από 1,90μ. έως 3,04μ. Βορειοανατολικά.

Αντίστοιχα για την οδό Τιμαίου, προτείνεται να εφαρμοστούν τα ακολούθα: 

 • Το πλάτος του οδοστρώματος μειώνεται σε 3,50μ συνολικά στην οδό Τιμαίου και στις καθέτους προς αυτήν οδούς σε μήκος περίπου 10,00μ. 
 • Έχουν προβλεφθεί θέσεις προσωρινής στάθμευσης, σε σημεία που δεν εμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών.
 • Το πλάτος των πεζοδρομίων επαυξάνεται και διαμορφώνεται από 2,05μ. έως 2,66 μ. νοτιοδυτικά και από 3,70μ. έως 4,24μ. βορειοανατολικά.
  Λόγω της γειτνίασης και των κοινών χαρακτηριστικών των δύο οδών, Μοναστηρίου και Τιμαίου, προτείνεται επίσης η εφαρμογή των παρακάτω: 
  • Το πλάτος κυκλοφορίας των οχημάτων (3,50m) προτείνεται να επιστρωθεί με ημιδιαπερατό υλικό.
  • Οι επιστρώσεις των δαπέδων των πεζοδρομίων είναι ενιαίες και οι γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων υποβαθμίζονται στη στάθμη του οδοστρώματος, με ράμπες και στις δύο κατευθύνσεις του πεζοδρομίου, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη κίνηση πεζών και ΑΜΕΑ.
 • Τοποθετούνται δέντρα εκατέρωθεν του οδοστρώματος όπου είναι εφικτό στην οδό Μοναστηρίου, ενώ στην οδό Τιμαίου αποκλειστικά στην πλατύτερη πλευρά. Με την προσθήκη των νέων δέντρων αναμένεται ότι θα επιτευχθεί σκιασμός και δροσισμός μεγάλου τμήματος των δρόμων και των πεζοδρομίων σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας. 
 • Τα όμβρια από τις υδρορροές, τους δρόμους και τα πεζοδρόμια κατευθύνονται προς τα δέντρα και τις υπόγειες ζώνες αποστράγγισης όμβριων που τοποθετούνται κάτω από τις διασταυρώσεις των δρόμων όπου είναι δυνατόν. 
 • Οι διασταυρώσεις των οδών με τις κάθετες επιλύονται με τυπικό τρόπο:
  • Σε κάθε διασταύρωση υπάρχουν διαβάσεις πεζών με την απαιτούμενη σήμανση και με διαφοροποίηση του υλικού και του χρώματος του οδοστρώματος.
  • Οι γωνίες των πεζοδρομίων κάθε οικοδομικού τετραγώνου έχουν υποβιβαστεί και τοποθετούνται ράμπες ΑΜΕΑ.
 • Δίκτυα Ο.Κ.Ω.: Προτείνεται ο εκσυγχρονισμός και ο συντονισμός των διελεύσεων των δικτύων. 
 • Ανακύκλωση: Κατά μήκος των οδών και στους κάθετους δρόμους στις περιοχές διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων δημιουργούνται εσοχές στα πεζοδρόμια για την τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων. Στις εσοχές αυτές εκτός των πράσινων και των μπλε κάδων (ανακύκλωσης συσκευασιών) που ήδη υπάρχουν στην περιοχή προτείνεται να τοποθετηθούν και κάδοι κομπόστ. Κάδοι ανακύκλωσης γυάλινων μπουκαλιών τοποθετούνται στην οδό Ναυπλίου και στην οδό Αλεξανδρείας. 
 • Μετεωρολογικοί σταθμοί: Προβλέπεται η τοποθέτηση ενός μετεωρολογικού σταθμού σε κάθε δρόμο, μεταξύ των οδών Μύλων και Επιδαύρου. 
 • Φωτισμός: Προβλέπεται η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων LED. 
 • Αστικός εξοπλισμός:
  • Καθιστικά προβλέπεται να τοποθετηθούν στo πλατύτερο πεζοδρόμιο, στις θέσεις που εμφανίζονται στη μελέτη. Αποτελούνται από χαμηλές κυλινδρικές μονάδες που ομαδοποιούνται ανά δύο.
  • Ανά οικοδομικό τετράγωνο τοποθετούνται ένας έως δύο κάδοι μικροαπορριμμάτων.