Περιγραφή της πρότασης

Οδός Αλιάρτου

 • Στην οδό Αλίαρτου, μια σειρά δέντρων αναπτύσσεται στη νότια πλευρά του δρόμου, ενώ στη βόρεια πλευρά του δρόμου φυτεύονται λιγότερα δέντρα, όπου υπάρχει χωρική δυνατότητα. Οι σειρές των δέντρων αποτελούνται από διαφορετικά είδη, τα δέντρα εναλλάσσονται ανάλογα με το ύψος των κτιρίων δίνοντας χρώμα και άρωμα στη γειτονιά. Τα δέντρα φυτεύονται σε απόσταση 3 μέτρων από τα κτίρια. 
 • Οι αποστάσεις από δέντρο σε δέντρο ποικίλλουν με 4,5 m να είναι η ελάχιστη απόσταση. Τα επιλεγμένα δέντρα ταιριάζουν στην κλίμακα των δρόμων και των κτιρίων. Οι αποστάσεις των δέντρων εξασφαλίζουν καλές συνθήκες ανάπτυξης για την ασφάλεια των δέντρων και των κτιρίων. Τ
 • α προτεινόμενα φυτά έχουν μέτριες απαιτήσεις άρδευσης, προκειμένου να προσφέρουν δροσισμό μέσω της εξατμοδιαπνοής. 
 • Στην περιοχή φύτευσης των δέντρων το έδαφος αποκαθίσταται και δομείται για την καλύτερη ανάπτυξη των δέντρων και επίσης για την καλύτερη διείσδυση του νερού στο υπέδαφος.

Οδός Πανδοσίας

Τα κριτήρια επιλογής φυτών είναι πολλαπλά και αλληλεπικαλυπτόμενα. Στην περίπτωση των δέντρων, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο φως που περνά μέσα από το φύλλωμα του δέντρου, στην κλίμακα του χώρου, στη βιοκλιματική συμβολή του, στην ικανότητά του να προσαρμόζεται στις δύσκολες συνθήκες της πόλης, στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, στη συμβολή του στους ρύπους, στην οικολογική προσαρμογή των ειδών κ.λπ.. 

Δέντρα φυτεύονται στον πεζόδρομο της οδού Πανδοσίας και δημιουργούν μια γραμμική πορεία. Στο μη πεζοδρομημένο τμήμα, αναπτύσσεται μια σειρά από δένδρα, στη δυτική πλευρά της οδού Πανδοσίας. Η γραμμή των δέντρων αποτελείται από διαφορετικά είδη, τα δέντρα εναλλάσσονται ανάλογα με το ύψος των κτιρίων δίνοντας σκιά, χρώμα και άρωμα στη γειτονιά. Τα δέντρα φυτεύονται σε απόσταση 3 μέτρων από τα κτίρια. Οι αποστάσεις από δέντρο σε δέντρο ποικίλλουν με 4,5 m να είναι η ελάχιστη απόσταση. 

 • Τα είδη των φυτών επιλέχθηκαν με βάση τα κριτήρια της ανθοφορίας και της καρποφορίας καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, για να προσφέρουν τροφή σε έντομα και πουλιά. 
 • Για την καλύτερη ανάπτυξη της κόμης των δέντρων και του ριζικού τους συστήματος, προτείνουμε την υπόγεια τοποθέτηση συστήματος δόμησης του εδάφους. Το σύστημα αυτό βοηθάει στην γρήγορη διείσδυση του βρόχινου νερού, στο υπέδαφος. 
 • Στην θέση φύτευσης κάθε νέου δέντρου, το χώμα ανασκάπτεται σε διαστάσεις 2,00Χ2,00Χ1,40. Δεκαέξι κελιά, δόμησης του εδάφους τοποθετούνται σε μία γραμμή κάτω από τη ριζόσφαιρα του δέντρου, έτσι το νερό ρέει και εισέρχεται στο υπέδαφος και το εμπλουτίζει. 
 • Το έδαφος στη θέση φύτευσης κάθε δέντρου αποτελείται από άμμο τουλάχιστον 55-65%, πηλό 12-25%, οργανική ουσία 6-8%, με pH 6,5-7,8 και αγωγιμότητα <1 dS / m για την αποστράγγιση του νερού στο υπέδαφος. 
 • Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις πλάκες των πεζοδρομίων ή ζημιές σε κτίρια από τις ρίζες των δέντρων, προτείνεται η χρήση υλικών όπως η αντι-ριζικές μεμβράνες και υλικά που κατευθύνουν τη ρίζα βαθύτερα. 
 • Τα προτεινόμενα φυτά έχουν μέτριες απαιτήσεις άρδευσης, προκειμένου να προσφέρουν δροσισμό μέσω της εξατμοδιαπνοής. 
 • Μερικά από τα προτεινόμενα δέντρα είναι δέντρα, που υπάρχουν στους κάθετους δρόμους, έτσι ώστε τα νέα δέντρα να ενσωματωθούν στην περιοχή.

Πλατεία Ελλήνων Εργατών-Πολεμιστών 1912-13, πεζοδρομημένα τμήματα Αγίου Ανδρέα, Λαμπρίνης και Τεο, αναδιαμόρφωση διασταυρώσεων περιμετρικών οδών και απέναντι πεζοδρομίων. 

Η πλατεία μετατρέπεται σε πάρκο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους κατοίκους. Μέσα στα νέα παρτέρια, προτείνεται μια μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών. Τα κεντρικά παρτέρια διαμορφώνονται σαν νησιά βιοποικιλότητας, με έμφαση στην ανθοφορία. Μεγάλα δέντρα, κυρίως φυλλοβόλα, προστίθενται για τη βελτίωση της βιοκλιματικής κατάστασης της πλατείας. Τα φυτά ομαδοποιούνται, φυτεύονται σε τμήματα και δίνουν χαρακτήρα στην πλατεία, π.χ. τροπικά, μεσογειακά, παχύφυτα κ.λπ.. 

Στην πλατεία προτείνεται μεταφύτευση για: α. μερικά μικρά (σε μέγεθος) δέντρα, τα οποία φυτεύτηκαν πρόσφατα β. μερικά δέντρα που είναι κάτω από άλλα δέντρα και σκιάζονται γ. μερικά δέντρα των οποίων τα κλαδιά είναι χαμηλά και εμποδίζουν την κίνηση. 

Οι αρχές σχεδιασμού, για την πλατεία προτείνονται να εφαρμοστούν ως εξής: 

 • Τα υφιστάμενα δέντρα οργανώνονται σε ενότητες και παρτέρια. 
 • Γύρω από την εκκλησία επιλέχθηκαν είδη φυτών, που θα ενισχύσουν τον χαρακτήρα του, όπως κυπαρίσσια, λωτοί, κουκουναριά, μυρτιές, ροδιά κ.λπ. 
 • Προστίθενται νέα είδη δέντρων, εμπλουτίζοντας τη βλάστηση και καθιστώντας τη πιο ανθεκτική. 
 • Μερικά νέα είδη δοκιμάζονται, για πρώτη φορά, σε δημόσιο χώρο, όπως η Λαγκουνάρια, Πλουμέρια κ.λπ,, που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στις συνθήκες της πόλης. 
 • Η βλάστηση αποτελείται από διαφορετικά είδη, δέντρα, θάμνους, πόες που αναπτύσσονται σε διαφορετικά ύψη, με διαφορετικά σχήματα, δίνοντας χρώμα και άρωμα στη γειτονιά. 
 • Πέρα από την αισθητική τους αξία και την ανθεκτικότητα τους, τα δέντρα επιλέχθηκαν με βάση την καλύτερη σκίαση και τη μεγαλύτερη εξάτμιση, για να προσφέρουν καλύτερες βιοκλιματικές συνθήκες. Επίσης τα προτεινόμενα φυτά έχουν μέτριες απαιτήσεις άρδευσης, προκειμένου να προσφέρουν δροσισμό μέσω της εξατμοδιαπνοής. 
 • Προτείνονται ανθεκτικά φυτά στα αστικά περιβάλλοντα, χωρίς ιδιαίτερα φυτουγειονομικά προβλήματα. 
 • Οι αποστάσεις των δέντρων μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ των δέντρων και των κτηρίων εξασφαλίζουν καλές συνθήκες ανάπτυξης, για την ασφάλεια των δέντρων και των κτιρίων. 
 • Τα δέντρα έχουν μεγάλη ποικιλία ειδών, με διαφορετικά σχήματα, χρώματα, ύψη και δίνουν την αίσθηση των αστικών κήπων. 
 • Δημιουργούνται νέα παρτέρια, το έδαφος αποκαλύπτεται, το έδαφος εξυγιαίνεται και φυτεύονται δέντρα, ποώδη και θαμνώδη είδη. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης του ριζικού συστήματος των φυτών αλλά και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας πλούσιας βιοποικιλότητας στο εδάφος. 
 • Τα παρτέρια εδαφοκαλύπτονται πλήρως, με θάμνους και ποώδη φυτά, με ομοειδή είδη ανά τμήμα. 
 • Αναρριχητικά φυτά προτείνονται σε παρτέρια που δημιουργούνται γύρω από την παιδική χαρά, τα σχολεία και τους αθλητικούς χώρους. 
 • Η βλάστηση στην παιδική χαρά εμπλουτίζεται με νέα φυτά. Τα είδη των φυτών επιλέχθηκαν με βάση τα κριτήρια της ανθοφορίας και της καρποφορίας καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, για να προσφέρουν τροφή σε έντομα και πουλιά. Επιλέχθηκαν επίσης μεγάλα μεγέθη φυτών που θα αποφέρουν καρπούς γρήγορα. 
 • Για την καλύτερη ανάπτυξη της κόμης των δέντρων και του ριζικού τους συστήματος, προτείνουμε την υπόγεια τοποθέτηση συστήματος δόμησης του εδάφους. Το σύστημα αυτό βοηθάει στην γρήγορη διείσδυση του βρόχινου νερού, στο υπέδαφος. 
 • Γύρω από την εξωτερική περίμετρο των παρτέριων προτείνεται μια ζώνη αποστράγγισης με βότσαλα. βάθος 50 cm και πλάτος 30 cm για την αποστράγγιση του νερού. 
 • Το έδαφος στη θέση φύτευσης κάθε δέντρου αποτελείται από άμμο τουλάχιστον 55-65%, πηλό 12-25%, οργανική ουσία 6-8%, με pH 6,5-7,8 και αγωγιμότητα <1 dS / m για την αποστράγγιση του νερού στο υπέδαφος. Στα παρτέρια, το έδαφος αποτελείται από άμμο τουλάχιστον 60-70%, πηλό 8-20%, οργανική ουσία 8-10%, με pH 6,5-7,8 και Αγωγιμότητα <1 dS / m. 
 • Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στα πλακόστρωτα ή ζημιά σε κτίρια από τις ρίζες των δέντρων, προτείνεται η χρήση υλικών που κατευθύνει τις ρίζες βαθύτερα.