Η βασική ιδέα της υιοθετούμενης μεθοδολογίας της γαλάζιας υποδομής (blue inftrastructure) είναι η κατακράτηση και η χρονική καθυστέρηση των ομβρίων υδάτων και η χρήση για αρδευτικούς σκοπούς των παρτεριών και των μεμονωμένων δέντρων μόνο κατά τη διάρκεια ημερών με βροχόπτωση και μετά έως ότου το έδαφος στεγνώσει εντελώς (δηλαδή έως το μόνιμο σημείο μαρασμού του εδάφους). 

Μέτρα Διατήρησης Όμβριων Υδάτων στην Πλατεία Ελλήνων Εργατών-Πολεμιστών 1912-13 

Το προτεινόμενο σύστημα προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης μέρους της απορροής όμβριων υδάτων στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα προσαρμόζεται τέλεια στις τοπικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

  • Η σημαντική διαθεσιμότητα χώρου στην επιφάνεια της πλατείας που ευνοεί τη διείσδυση και την υπόγεια αποστράγγιση, και
  • Το μη υπάρχον σύστημα αποχέτευσης των βρόχινων υδάτων στους κοντινούς δρόμους.

Η συνολική έκταση της πλατείας στην οποία θα κατασκευαστούν μπλε υποδομές, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 

  • Στην πρώτη κατηγορία, όπου δεν είναι δυνατή η αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων σε ένα παραλήπτη, το προτεινόμενο σύστημα προσωρινής αποθήκευσης ομβρίων υδάτων είναι οι υπόγειοι σωλήνες αποχέτευσης (σωλήνες διείσδυσης), οι οποίοι είναι διάτρητοι σωλήνες οι οποίοι τοποθετούνται σε τάφρο. Η αποχέτευση των ομβρίων υδάτων στο υπόγειο σύστημα γίνεται μέσω σχαρών συλλογής, που τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία στην επιφάνεια της πλατείας.
  • Στην δεύτερη κατηγορία, όπου είναι δυνατή η αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων σε έναν παραλήπτη, ο σχεδιασμός του δικτύου γίνεται με τον συνηθισμένο τρόπο του δικτύου των ομβρίων υδάτων, χωρίς διάτρηση αλλά με κανονικούς αγωγούς όμβριων υδάτων.

Μέτρα Διατήρησης Όμβριων Υδάτων στις οδούς Πανδοσίας και Αλιάρτου 

Το προτεινόμενο σύστημα προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης μέρους της απορροής όμβριων υδάτων στις οδούς Πανδοσίας και Αλιάρτου προσαρμόζεται τέλεια στις τοπικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

  • Η πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα χώρου στους δρόμους που δεν ευνοεί τη διείσδυση και την υπόγεια αποστράγγιση, και
  • Το επαρκές υφιστάμενο σύστημα αποχέτευσης όμβριων υδάτων τόσο στην οδό Αλίαρτου όσο και στους κάθετους δρόμους καθώς και στην οδό Πανδοσίας.

Το προτεινόμενο σύστημα προσωρινής αποθήκευσης όμβριων υδάτων είναι οι υπόγειοι τάφροι αποχέτευσης όμβριων υδάτων(τάφροι διείσδυσης) που γεμίζουν με χαλίκι αποστράγγισης. Οι τάφροι διείσδυσης πρέπει να είναι κατασκευασμένες σε διασταυρώσεις του δρόμου έτσι ώστε να υπάρχει ελάχιστη απαραίτητη απόσταση 5 μέτρων από παρακείμενα κτίρια. Εκτός από τις τάφρους διείσδυσης, ένας άλλος τρόπος συγκράτησης και υπόγειας αποστράγγισης όμβριων υδάτων γίνεται με τη φύτευση νέων δέντρων, τα οποία φυτεύονται σε μια βάση εδάφους που έχει επίσης σημαντικό δυναμικό διήθησης.