1.1 Περιγραφή της πρότασης

Οι αρχές σχεδιασμού προτείνονται να εφαρμοστούν ως εξής:

Οδός Αλιάρτου 

 • Το πλάτος του οδοστρώματος μειώνεται σε 3,50μ συνολικά στην οδό Αλιάρτου και στις καθέτους προς αυτήν οδούς σε μήκος περίπου 14,00μ.
 • Έχουν προβλεφθεί πέντε (5) θέσεις προσωρινής στάθμευσης, σε σημεία που δεν εμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών. 
 • Το πλάτος των πεζοδρομίων επαυξάνεται και διαμορφώνεται από 3,61μ. έως 4,26μ. Νοτιοδυτικά και από 2,27μ. έως 3,43μ. Βορειοανατολικά. Η άνιση κατανομή του πλάτους του πεζοδρομίου επιλέχθηκε για να καταστήσει δυνατή την παροχή προσωρινών θέσεων στάθμευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί το ελάχιστο πλάτος της πεζοδρομημένης ζώνης και στα δύο πεζοδρόμια.

Οδός Πανδοσίας 

 • Το πλάτος του οδοστρώματος μειώνεται σε 3,50μ συνολικά στην οδό Πανδοσίας και στις καθέτους προς αυτήν οδούς σε μήκος περίπου 15,50μ.
 • Έχουν προβλεφθεί δύο (2) θέσεις προσωρινής στάθμευσης, σε σημεία που δεν εμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών. 
 • Το πλάτος των πεζοδρομίων επαυξάνεται και διαμορφώνεται από 3,96μ. έως 4,25μ. Νοτιοδυτικά και από 2,07μ. έως 2,37μ. Βορειοανατολικά. Το ευρύτερο πεζοδρόμιο προτείνεται στη βορειοδυτική πλευρά, λόγω του μεγάλου αριθμού εισόδων στάθμευσης των ακινήτων στη νοτιοανατολική πλευρά του δρόμου.

Λόγω της εγγύτητας και των κοινών χαρακτηριστικών των δύο δρόμων, του Αλίαρτου και της Πανδοσίας, θα εφαρμοστούν επίσης τα ακόλουθα:

 • Οι επιστρώσεις των δαπέδων των πεζοδρομίων είναι ενιαίες, με ράμπες και στις δύο κατευθύνσεις του πεζοδρομίου, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη κίνηση πεζών και ΑΜΕΑ. 
 • Η τυφλή διαδρομή καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης τοποθετήθηκε στο ευρύτερο πεζοδρόμιο κάθε δρόμου, σε απόσταση τουλάχιστον 0,50m από κτίρια και άλλα εμπόδια. 
 • Τα νέα δέντρα τοποθετούνται σε απόσταση 0,65m από την άκρη του πεζοδρομίου, σε απόσταση μεταξύ 3,25m και 6,00m στην οδό Αλίαρτου και μεταξύ 4,50m και 5,50m στην οδό Πανδοσίας αντίστοιχα, ανάλογα με τον τύπο του δέντρου. Τα δέντρα τοποθετούνται και στα δύο πεζοδρόμια όπου είναι δυνατόν στην οδό Αλίαρτου, ενώ στην οδό Πανδοσίας αποκλειστικά στο ευρύτερο πεζοδρόμιο. Με την εισαγωγή των νέων δέντρων, αναμένεται ότι τα περισσότερα από τα οδοστρώματα και τα πεζοδρόμια θα σκιάζονται και θα δροσίζονται μετά από μια περίοδο πέντε χρόνων 
 • Η διαμόρφωση πεζοδρομίων και υψών δρόμου ακολουθεί, γενικά, την τρέχουσα διαμόρφωση με μικρές αποκλίσεις και βελτιώσεις. Τα υπάρχοντα ύψη κατά μήκος της ρυμοτομικής γραμμής διατηρούνται ως έχουν.
 • Οι διασταυρώσεις των οδών με τις κάθετες επιλύονται με τυπικό τρόπο:
  • Σε κάθε διασταύρωση υπάρχουν διαβάσεις πεζών με την απαιτούμενη σήμανση και με διαφοροποίηση του υλικού και του χρώματος του οδοστρώματος.
  • Στις γωνίες των πεζοδρομίων κάθε οικοδομικού τετραγώνου τοποθετούνται ράμπες ΑΜΕΑ.
 • Δίκτυα Ο.Κ.Ω.: Προτείνεται ο εκσυγχρονισμός και ο συντονισμός των διελεύσεων των δικτύων. 
 • Ανακύκλωση: Κατά μήκος των οδών και στους κάθετους δρόμους στις περιοχές διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων δημιουργούνται εσοχές στα πεζοδρόμια για την τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων. Στις εσοχές αυτές εκτός των πράσινων και των μπλε κάδων (ανακύκλωσης συσκευασιών) που ήδη υπάρχουν στην περιοχή προτείνεται να τοποθετηθούν και κάδοι κομπόστ. Κάδοι ανακύκλωσης γυάλινων μπουκαλιών τοποθετούνται στην οδό Σιτάκης και στην οδό Ιωάννου Φωκά 
 • Μετεωρολογικοί σταθμοί: Προβλέπεται η τοποθέτηση δύο μετεωρολογικών σταθμών, ένας στο νότιο πεζοδρόμιο της οδού Αλίαρτου στο τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς Σιτάκης και Σαβαγινών και ένας στον πεζόδρομο της οδού Πανδοσίας. 
 • Φωτισμός: Προβλέπεται η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων LED.
 • Αστικός εξοπλισμός: 
  • Καθιστικά προβλέπεται να τοποθετηθούν στo πλατύτερο πεζοδρόμιο, στις θέσεις που εμφανίζονται στη μελέτη. Αποτελούνται από χαμηλές κυλινδρικές μονάδες που ομαδοποιούνται ανά δύο.
  • Ανά οικοδομικό τετράγωνο τοποθετούνται ένας έως δύο κάδοι μικροαπορριμμάτων.

Πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Πανδοσίας 

 • Η οδός χωρίστηκε κατά πλάτος σε τρείς ζώνες ως ακολούθως: 
  • Οι δύο ζώνες στις άκρες του δρόμου είναι αρκετά ευρύς, ως επί το πλείστον άνω των 2,50 μέτρων, για να επιτρέπουν την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών. Η ζώνη στο βορειοδυτικό μέτωπο του πεζοδρομίου έχει το απαιτούμενο πλάτος των 3,50μ. για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας οχημάτων συντήρησης, τροφοδοσίας και έκτακτης ανάγκης.
  • Η μεσαία ζώνη έχει πλάτος 4,45μ και χωρίζεται εγκάρσια σε ίσες αποστάσεις 4 μέτρων, εναλλάσσοντας τρεις χρωματισμούς ημιπερατών δαπέδων. Σε αυτήν τη ζώνη, παρέχονται περιοχές για νέα δέντρα, διαμορφώσεις για τα προτεινόμενα καθιστικά, παρτέρια και διαμορφώσεις για την κατανομή τραπεζιών από τα γειτονικά καταστήματα εστίασης.
 • Τα υπάρχοντα υγιή αναπτυγμένα δέντρα διατηρούνται, ενώ προτείνεται να φυτευτούν νέα, σε μια γραμμική διάταξη για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. 
 • Αστικός εξοπλισμός: Καθιστικά, τα οποία προτείνονται να τοποθετηθούν στις περιοχές που φαίνονται στα σχέδια μελέτης, αποτελούνται από χαμηλές κυλινδρικές μονάδες ομαδοποιημένες ανά δύο ή τρεις καθώς και μονάδες δύο άνισων ορθογωνίων.

Πλατεία Ελλήνων Εργατών-Πολεμιστών 1912-13, πεζοδρομημένα τμήματα Αγίου Ανδρέα, Λαμπρίνης και Τεο, αναδιαμόρφωση διασταυρώσεων περιμετρικών οδών και απέναντι πεζοδρομίων. 

 • Οι περιοχές της πλατείας ενοποιούνται. Οι γραμμές δέντρων στα περιμετρικά πεζοδρόμια διατηρούνται και συμπληρώνονται με νέα δέντρα όπου λείπουν. 
 • Η πλατεία οργανώνεται σε δύο ξεχωριστές ενότητες που ορίζονται από δύο σχεδιαστικές έννοιες ως εξής: 
  • Ένας κεντρικός χώρος ορίζεται μεταξύ των αξόνων P1 - P2 και Π1 - Π2, ο οποίος έχει συνολικές διαστάσεις 61,75 x 79,65m και αποτελεί το κέντρο της πλατείας. Πρόκειται για την περιοχή της πλατείας στην οποία προτείνονται πολλά δέντρα (υφιστάμενα και νέα) αλλά και περιορισμένες χαμηλές φυτεύσεις, όπου στη βάση της διαμορφώνονται χώροι στάσεων και ανάπαυσης. Λόγω της διαφοροποίησης ύψους, αυτή η περιοχή έχει σχεδιαστεί σε δύο επίπεδα που συνδέονται μεταξύ τους με ενδιάμεσα επίπεδα που περιλαμβάνουν διαμορφώσεις ράμπας και σκάλας. Στο βορειοδυτικό τμήμα, προτείνεται να εισαχθεί ένα νέο στοιχείο νερού, με τη μορφή πιδάκων, σε μια περιοχή με διάμετρο 11,40μ. Το στοιχείο του νερού κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθεί στην πρόταση διότι θα προσφέρει δροσισμό και ζωντάνια στο χώρο και θα αποτελέσει πόλο έλξης και αναψυχής για όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα για τα παιδιά.
  • Η επόμενη ενοτητα βρίσκεται γύρω από τον προαναφερθέντα κεντρικό χώρο της πλατείας. Αυτό το τμήμα είναι το μεγαλύτερο από τα δύο και χαρακτηρίζεται από την πυκνότητα σε παρτέρια και χαμηλή βλάστηση. Τα παρτέρια καθορίζονται με καμπύλες γραμμές. Ο χώρος ανάμεσα στα παρτέρια καθορίζει τους διαδρόμους κυκλοφορίας. Σε τμήματα αυτών των διαδρόμων, εισάγονται εσοχές προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις ανάπαυσης για να ενθαρρυνθεί η διαμονή. Μέσα στα παρτέρια δημιουργούνται εσοχές (φωλιές), μέσα στις περιοχές φύτευσης, για τα τραπέζια των γειτονικών καταστημάτων εστίασης. Αυτά τοποθετούνται απέναντι από την αντίστοιχη ιδιοκτησία στην οποία αντιστοιχούν και τα μεγέθη τους είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες άδειες. Αυτοί οι χώροι έχουν ελλειπτικό ή κυκλικό σχήμα, περιβάλλονται από χαμηλή και μεσαία βλάστηση και έχουν πρόσβαση από τα περιμετρικά πεζοδρόμια ή από το κέντρο της πλατείας.
 • Προτείνεται να αλλάξει η θέση των περιπτέρων έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών. 
 • Τα παρτέρια περιλαμβάνουν χαμηλή βλάστηση και δέντρα; υπάρχοντα και νέα. Τα καθιστικά συνήθως θα σκιάζονται επαρκώς από δέντρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
 • Ένα κυκλικός λάκκος διαμέτρου 1m (ή μεγαλύτερο ανά περίπτωση) δημιουργείται γύρω από τα δέντρα που δεν βρίσκονται εντός των παρτεριών, οι οποίοι θα γεμίσουν με βότσαλα. Στα περιμετρικά πεζοδρόμια προτείνεται η τοποθέτηση σχαρών δέντρων για να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή διέλευση πεζών. 
 • Σε ορισμένα παρτέρια, τοποθετούνται εσωτερικά τμήματα που θα καθορίζουν διαφορετικούς τύπους βλάστησης. 
 • Η διαμόρφωση εδάφους ακολουθεί γενικά την τρέχουσα κατάσταση με μικρές αποκλίσεις και βελτιώσεις. 
 • Η διασταύρωση των οδών γύρω από την πλατεία έχει σχεδιαστεί με τυπικό τρόπο:
  • Προτείνεται διεύρυνση πεζοδρομίων σε όλες τις διασταυρώσεις.
  • Σε κάθε διασταύρωση υπάρχουν διαβάσεις με την απαιτούμενη σήμανση.
  • Τα αντίθετα πεζοδρόμια διευρύνονται, όπου είναι δυνατόν, για να διευκολύνεται η κυκλοφορία.
  • Οι γωνίες των πεζοδρομίων κάθε οικοδομικού τετραγώνου έχουν υποβιβαστεί και τοποθετούνται ράμπες ΑΜΕΑ.
  • Προτείνονται τακτικές, προσωρινές θέσεις στάθμευσης για την παραλαβή προμηθειών των καταστημάτων και χώροι στάθμευσης για ΑΜΕΑ κατά μήκος των πεζοδρομίων.
 • Δίκτυα Ο.Κ.Ω.: Προτείνεται ο εκσυγχρονισμός και ο συντονισμός των διελεύσεων των δικτύων. 
 • Οι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης τοποθετούνται σε εσοχές και περιοχές κατάλληλα σχεδιασμένες στους γύρω δρόμους της πλατείας και στους κάθετους δρόμους τους. 
 • Μετεωρολογικοί σταθμοί: Προβλέπεται η τοποθέτηση δύο μετεωρολογικών σταθμών στην πλατεία. 
 • Φωτισμός:  Για τον συνολικό φωτισμό της πλατείας και των γύρω πεζοδρομίων; προβλέπεται η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων LED.
 • Αστικός εξοπλισμός: 
  • Προτείνεται η κατανομή και η διαμόρφωση των θέσεων καθιστικών, στους τομείς που φαίνονται στα σχέδια μελέτης. Νέοι κάδοι μικρο-απορριμμάτων και βρύσες πόσιμου νερού εισάγονται σε τοποθεσίες όπως φαίνεται στη μελέτη.
  • Το υπόγειο κτίριο, το οποίο στεγάζει τις εγκαταστάσεις υγιεινής, προτείνεται να κατεδαφιστεί και να κατασκευαστεί ένα νέο μονόροφο κτίριο για τις εγκαταστάσεις υγιεινής. Επιπλέον, το κτίριο που στεγάζει τη μονάδα αποθήκευσης υλικών και μηχανημάτων θα αντικατασταθεί από μια νέα κατασκευή κοντά στην τρέχουσα θέση του.
 •  Το δάπεδο της πλατείας θα διαστρωθεί με μια ποικιλία από υδατοπερατά υλικά. Συγκεκριμένα, το κεντρικό τμήμα της πλατείας προτείνεται να διαστρωθεί με μαρμάρινα λιθόστρωτα μπλοκ πάνω από ξηρό υπόστρωμα, ενώ απορροφητικά φινιρίσματα από χυτά δάπεδα εισάγονται σε όλο το υπόλοιπο δάπεδο της πλατείας με ενδιάμεσες διαμορφώσεις πλακόστρωτων σε περιοχές και σχηματισμό όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Τα περιμετρικά πεζοδρόμια και τα απέναντι πεζοδρόμια προτείνονται να διαστρωθούν με λιθόστρωτα μπλοκ πάνω από ξηρό υπόστρωμα τα πρώτα και πλάκες από σκυρόδεμα τα δεύτερα. 
 • Τα όμβρια νερά θα κατευθύνονται προς τα παρτέρια. Η περίσσεια νερού σε περίπτωση έντονης βροχής θα κατευθύνεται στο υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης. 

Παιδική χαρά 

Προτείνεται να φυτευτούν νέα δέντρα για σκίαση και να εγκατασταθεί αστικός εξοπλισμός όπου λείπει (μονάδες καθιστικών, βρύσες πόσιμου νερού, κάδοι μικρο-απορριμμάτων). Για τον φωτισμό της παιδικής χαράς, προτείνεται η εγκατάσταση νέων εξωτερικών φωτιστικών LED.