Διαμόρφωση Τοπίου

1.1 Περιγραφή της πρότασης Οι αρχές σχεδιασμού προτείνονται να εφαρμοστούν ως εξής: Οδός Αλιάρτου - Το πλάτος του οδοστρώματος μειώνεται σε 3,50μ συνολικά στην οδό Αλιάρτου και στις καθέτους προς αυτήν οδούς σε μήκος περίπου 14,00μ.

Διαβάστε Περισσότερα  

Πράσινες Υποδομές

Τα κριτήρια επιλογής φυτών είναι πολλαπλά και αλληλεπικαλυπτόμενα. Στην περίπτωση των δέντρων, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο φως που περνά μέσα από το φύλλωμα του δέντρου, στην κλίμακα του χώρου, στη βιοκλιματική συμβολή του, στην ικανότητά του να προσαρμόζεται......

Διαβάστε Περισσότερα  

Μπλέ Υποδομές & Υδρολογικός Σχεδιασμός

Η βασική ιδέα της υιοθετούμενης μεθοδολογίας της γαλάζιας υποδομής (blue inftrastructure) είναι η κατακράτηση και η χρονική καθυστέρηση των ομβρίων υδάτων και η χρήση για αρδευτικούς σκοπούς των παρτεριών και των μεμονωμένων δέντρων μόνο κατά τη διάρκεια ημερών με βροχόπτωση

Διαβάστε Περισσότερα  

Κλιματική Μελέτη

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά το μικροκλίμα στο επίπεδο των δρόμων. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στους δρόμους και την πλατεία που θεωρούνται ιδιαίτερα....

Διαβάστε Περισσότερα