Διαμόρφωση Τοπίου

Ο χώρος της πλατείας και των παρακείμενων πεζοδρόμων ενοποιείται. Οι γραμμικές διατάξεις των δεντροστοιχιών διατηρούνται μόνο περιμετρικά της πλατείας.Οι φυτεύσεις και οι χώροι των καθιστικών διατάσσονται σε ενότητες κυκλικού σχήματος.

Διαβάστε Περισσότερα  

Πράσινες Υποδομές

Οι αρχές σχεδιασμού, για την πλατεία του Αγίου Γεωργίου προτείνονται να εφαρμοστούν ως εξής: Τα υφιστάμενα δέντρα οργανώνονται σε ενότητες. Στην καρδιά της πλατείας, στη νότια πλευρά του ναού, δίπλα στο σιντριβάνι, δημιουργούνται

Διαβάστε Περισσότερα  

Οδικό Δίκτυο / Κυκλοφορία & Κινητικότητα

Η κυκλοφοριακή διάσταση του έργου συνίσταται στη διεύρυνση των πεζοδρομίων και τον περιορισμό της οδικής κυκλοφορίας σε μία λωρίδα πλάτους 3,50 μ. με εσοχές για στάση των οχημάτων. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η οδός Μοναστηρίου μονοδρομείται από Ναυπλίου προς Αλεξανδρείας, ενώ η φορά της Τιμαίου αντιστρέφεται από Αλεξανδρείας προς Ναυπλίου.

Διαβάστε Περισσότερα  

Μπλέ Υποδομές & Υδρολογικός Σχεδιασμός

Η βασική ιδέα της υιοθετούμενης μεθοδολογίας της γαλάζιας υποδομής (blue inftrastructure) είναι η κατακράτηση και η χρονική καθυστέρηση των ομβρίων υδάτων στη λεκάνη απορροής και η χρήση για αρδευτικούς σκοπούς των παρτεριών και των μεμονωμένων δέντρων μόνο κατά τη διάρκεια ημερών με βροχόπτωση και μετά έως ότου το έδαφος στεγνώσει εντελώς (δηλαδή έως το μόνιμο σημείο μαρασμού του εδάφους).

Διαβάστε Περισσότερα  

Κλιματική Μελέτη

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στην περιοχή μελέτης αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά το μικροκλίμα στο επίπεδο ων δρόμων. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στους δρόμους Μοναστηρίου και Τιμαίου που θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη βελτίωση των συνθηκών μικροκλίματος.

Διαβάστε Περισσότερα  

Λοιπές προβλέψεις για την ενίσχυση των πράσινων και μπλε υποδομών

Τα ευμεγέθη δέντρα σε καλή κατάσταση ως επί το πλείστον διατηρούνται (233). Νέα είδη μεγάλων δέντρων (εμβαδόν κόμης σε πλήρη ανάπτυξη > 10μ/25 τ.μ. έκαστο) προβλέπεται να φυτευτούν στους πεζόδρομους (6) και την πλατεία (59).

Διαβάστε Περισσότερα