Αθήνα Ανθεκτική πόλη

ενσωμάτωση πράσινων και μπλε υποδομών

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες, κατοίκους και επισκέπτες των περιοχών, να συνεισφέρουν στον διάλογο που αφορά το μέλλον της Αθήνας και να μοιραστούν σκέψεις και απόψεις συμμετέχοντας ενεργά στη διαβούλευση, έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Πράσινοι Διάδρομοι (Green Corridors)

Οι πράσινοι διάδρομοι στις πόλεις μπορούν να οριστούν ως γραμμικές φυσικές υποδομές, όπως δέντρα και φυτά, που συνδέουν άλλους πράσινους και ανοιχτούς χώρους για να σχηματίσουν ένα πράσινο αστικό δίκτυο. Πράσινα δίκτυα που συνδέουν πάρκα και ανοιχτούς χώρους πρασίνου σε πόλεις μπορούν να αποφέρουν τα ακόλουθα οφέλη:

• Αύξηση της πεζοπορίας, ποδηλασίας και της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και προώθησης της σωματικής δραστηριότητας • Ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδραση σε αστικούς πληθυσμούς • Προστασία των πεζών και παροχή των απαραίτητων υποδομών πεζοπορίας • Αύξηση των επιπέδων αλληλεπίδρασης των πολίτων με τη φύση • Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας • Αύξηση της βιοποικιλότητας • Βελτίωση του αστικού αερισμού • Μείωση των πλημμυρικών φαινομένων • Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και της αξίας των ακινήτων και των επιχειρήσεων των περιοχών

*
*
*
*